הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פגיעה בתועלת החברתית הכוללת

רכבו של רונן יעקב נפגע בתאונת דרכים ונגרם לו אובדן גמור. הרכב היה מבוטח בביטוח מקיף אצל חברת הביטוח הכשרת הישוב.

שווי הרכב על פי המחירון עמד על 88,000 ש"ח. הכשרת הישוב, לעומת זאת, פיצתה את יעקב בסכום של 75,000 ש"ח. ההפחתה נבעה מהעובדה שהרכב נקנה מחברת השכרה. זהו שוויו הממשי של הרכב.

יעקב טען כי הוא זכאי לפיצוי בגין שווי הרכב לפי המחירון, ולא רק עבור שוויו הממשי. הפרמיה הרי חושבה ושולמה בהתאם לערך הרכב לפי המחירון.

המחלוקת בין הצדדים הובאה להכרעתו של שופט השלום יצחק יצחק בבית המשפט לתביעות קטנות באשקלון.

אין ספק כי אם קיימת אי התאמה בין ערך הרכב לצורך חישוב הפרמיה, לבין ערך הרכב לצורך חישוב תגמולי הביטוח, אזי מדובר בעניין צורם שאין להשלים עמו, אלא אם הדבר מחויב על פי הדין.

סעיף 56 לחוק חוזה הביטוח, קובע את העיקרון כי "תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילולא קרה מקרה הביטוח".

כמו כן, כלל ידוע הוא בדיני הביטוח שאין אדם זכאי לפיצוי העולה על מידת הנזק בעת האירוע.

במקרה זה, אין מחלוקת כי אף ביום ביטוח הרכב, ערך הרכב לא היה כמחיר המחירון, כפי שטוען יעקב, מאחר ומדובר ברכב אשר נקנה מחברת השכרה, הבהיר השופט יצחק.

מכאן שיעקב קיבל מהכשרת הישוב את הפיצוי אשר השיב את מצבו לקדמותו. אם נגרם נזק כלשהו, הוא מתבטא בחישוב פרמיה בסכום גבוה יותר, עובדה שלא הוכחה במקרה זה.

משיקולי מדיניות, הדגיש השופט יצחק, אין זה רצוי לגרום לכך שלמבוטחים יהיה נוח בהתרחשותו של אירוע הפוגע משמעותית בתועלת החברתית הכוללת, דהיינו: שיהיה להם נוח בהישנותם של מקרי תאונות, גניבות וכיוצא בזה.

על יסוד האמור לעיל ומשהוכח כי יעקב פוצה בשווי הממשי של רכבו בעת התאונה, נדחתה תביעתו.

הערה: השווה פסק דין זה להנחיות המפקחת על הביטוח בסוגייה זו שפורסמו באתר זה. לקבלת ההנחיה מיום 22.11.1998 לחץ כאן. לקבלת ההנחיה מיום 17.10.1999 לחץ כאן.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא