הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

נטל הוכחת אמצעי המיגון

ברשותה של שותפות אברג'יל את אוחיון היו מספר כלי רכב.

שניים מכלי הרכב נגנבו בהפרש של חודשיים.

הרכבים הגנובים היו מבוטחים בביטוח מקיף בחברת הביטוח הדר.

הדר סירבה לפצות את השותפות.

לטענתה של הדר, לא התמלא התנאי המוקדם בפוליסה של התקנת אמצעי מיגון ברכבים.

השופט שמואל ברוך מבית משפט השלום ברמלה, שבפניו הובאה המחלוקת לראשונה, קבע כי לא הוכח שברכבים הותקנו אמצעי המיגון כנדרש. לכן דחה את תביעתה של השותפות.

למעלה מן הצורך הוסיף השופט כי לא הוכח רכיב הנזק, ודי היה בטעם זה כשלעצמו כדי להביא לדחיית התביעה.

על פסיקת בית משפט השלום הגישה השותפות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

הערעור נדון בפני הרכב השופטים יהושע גרוס, אסתר קובו ומיכל רובינשטיין.

אין מקום להתערב בממצאים העובדתיים שנקבעו על ידי בית משפט השלום, קבע הרכב השופטים.

הנטל להוכיח קיומם של אמצעי המיגון שנדרשו בפוליסה, מוטל על המבוטח. אם טענה חברת הביטוח בכתב הגנתה כי המבוטח לא מילא אחר התנאי המוקדם, נטל ההוכחה להוכיח כי התנאי קויים מוטל על המבוטח, שאם לא כן זכותו אינה משתכללת ותביעתו תידחה.

לעומת זאת, אם המבוטח הביא ראיות להוכיח כי מילא אחר התנאי המוקדם בעניין אמצעי המיגון, נטל הראיה להפריך טענה זו עובר לשכם המבטח.

במקרה זה שותפות אברג'יל לא הוכיחה כי מילאה אחר התנאי המוקדם בעניין התקנת אמצעי המיגון. לכן דין ערעורה להידחות, פסקו השופטים.

מבלי להיכנס לשאלת הנזק, הוסיפו השופטים, די להסתמך על המחירון של יצחק לוי, כמדד נהוג ומקובל בשוק למחירי רכבים. לפחות יש בכך ראשית ראיה לעניין שווי הרכב.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא