הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

לא תעמוד על דם רעך

ריטא ערטול התארחה בבית חמיה. לפתע שמעה את חמותה, נדיה, זועקת מכיוון המטבח. ערטול רצה למטבח והבחינה בשמן רותח העולה באש על כיריים של גז. ערטול הוציאה את נדיה מהמטבח וניסתה להרחיק את המחבת הבוער לחדרון סמוך. תוך כדי כך, נשמט המחבת מידה והשמן הרותח ניתז עליה.

בעקבות התאונה נגרמה לערטול נכות פלסטית בשיעור של 20 אחוז וכן נכות פסיכיאטרית בשיעור 7.5 אחוזים.

חמיה של ערטול היו מבוטחים בחברת הביטוח מגדל בפוליסה מסוג "גג לבית". פוליסה זו מכסה גם סכומים שהמבוטח חייב לשלמם על פי פקודת הנזיקין בגין אירוע תאונתי שגרם נזק גוף לצד שלישי.

מגדל סירבה לפצות את ערטול. מגדל הסתמכה על חריג בפוליסה הקובע, כי היא לא מכסה נזק גוף, שנגרם לבן משפחתו או בן משק ביתו של המבוטח. "בן משפחה של המבוטח" מוגדר בפוליסה כ"בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים של המבוטח אשר מתגוררים יחד עם המבוטח במבנה הדירה דרך קבע".

מגדל נתפסה לכך שדברי הדואר המיועדים לערטול מוענו לבית חמיה. מכאן שבעת קרות התאונה ערטול ומשפחתה התגוררו בבית חמיה. לכן היא אינה מהווה "צד שלישי" שהוא בלבד זכאי לפיצוי על פי הפוליסה.

ערטול טענה כי בית חמיה שימש עבורה רק כתובת לקבלת דואר, אך בפועל היא ומשפחתה לא התגוררו בבית חמיה אלא במקום אחר.

השופטת שולמית וסרקרוג מבית המשפט המחוזי בחיפה, בפניה נתבררה המחלוקת, העדיפה את ההסבר שנתנה ערטול על פני מסקנתה של מגדל.

מדובר בחריג לפוליסה, הזכירה השופטת. הנטל להוכיח חריגים מוטל על המבטח. מגדל, קבעה השופטת, לא עמדה בנטל זה.

כעת פנתה השופטת לדון בשאלה אם החמות, נדיה, התרשלה כלפי ערטול; שהרי פוליסת הביטוח ניתנת למימוש רק אם קיימת חבות חוקית של המבוטח על פי פקודת הנזיקין כלפי הנפגע.

בישול על גז באופן המביא להתלקחות עקב גלישה של שמן, היא התנהגות רשלנית, קבעה השופטת. יש לצפות כי אדם סביר יבצע את הליכי הבישול באופן שתופעה כזו תימנע.

השופטת דחתה מכל וכל את טענת מגדל, כי אין בנמצא חובת זהירות של אדם כלפי חברו, כאשר החבר לקח סיכון והחליט להיחלץ להגנתו ולהצלתו .

חוק לא תעמוד על דם רעך מטיל חובת הצלה והושטת עזרה לאדם הנמצא בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו.

נסיבות המקרה העמידו את ערטול לא רק בפני ברירה, אלא אף הטילו עליה חובה להושיט עזרה. חובת ההצלה של ערטול היא חלק בלתי נפרד מהפעולה הרשלנית של יצירת הסכנה בהתנהגותה של החמות.

כעת דנה השופטת בשיעור נזקיה של ערטול.

בעת התאונה הייתה ערטול אישה נאה כבת 26. לאחר התאונה התקשתה ערטול להשלים עם המראה שלה. היא סובלת מירידה בדימוי העצמי. לאור זאת עבור כאב וסבל על מגדל לפצות את ערטול בסכום של 95,000 ש"ח.

לאור הנכות הנפשית שנקבעה לערטול, יש להביא בחשבון כי תזקק לעזרת צד שלישי בעתיד. בנסיבות אלה יש להעמיד את הפיצוי עבור עזרת צד שלישי בעבר ולעתיד על סכום גלובלי של 80,000 ש"ח, פסקה השופטת וסרקרוג.

ערטול הייתה עקרת בית לפני התאונה. לטענתה, היה לה פוטנציאל להתפתח בתחום הספורט מאחר והיא טובה בתחום השחייה, אולם בעקבות התאונה היא נמנעת ללכת בבגד-ים.

ערטול לא הציגה כל תשתית ראייתית להוכחת טענה זו. תחום הספורט הוא תחום שיש לפתחו בגיל צעיר ומשלא עשתה כן, יש להניח כי לא הייתה כוונה מצידה לנהוג כך גם בעתיד. לכן אין מקום לפצות את ערטול עבור אובדן כושר השתכרות לעתיד.

עבור נסיעות וטיפולים רפואיים בעבר על מגדל לפצות את ערטול בסכום גלובלי של 8,000 ש"ח.

הפיצוי הכולל שעל מגדל לשלם לערטול עקב התאונה הוא 183,000 ש"ח בתוספת שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא