הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עיכוב תגמולים לנכה עבודה המערער על החלטת המוסד

נכה עבודה בדרגת נכות צמיתה שבין חמישה ועד לתשעה עשר אחוזים (כולל) אינו זכאי לקצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי. במקרה כזה משלם המוסד לנכה מענק חד פעמי, נמוך יחסית, ובכך יוצא ידי חובתו כלפי אותו נכה.

רופאי המוסד, נוטים שלא להעניק יותר מתשעה עשר האחוזים, אלא בלית ברירה.

הנכים מצדם, נושאים כמובן את עיניהם לקבל הכרה בעשרים אחוז ויותר, כדי להיות זכאים לקצבה החודשית המיוחלת. הדרך לכך אינה קלה. עליהם לעבור ועדה רפואית ראשונה, ועדה רפואית לערעורים, ולעיתים גם דרך בית הדין לעבודה.

קשיים ביורוקרטיים לא מועטים מוטלים על דרכו של הנכה המבקש לממש את זכותו. כך לדוגמא, בפני בית הדין לעבודה קיימת זכות ערעור רק בשאלות משפטיות. גם בפני הוועדה הרפואית לערעורים חייב הנכה להקפיד ולמלא אחר פרוצדורה מדוקדקת, כדי לא להיכשל.

אילו חברת ביטוח הייתה מערימה קשיים כאלה על מבוטחיה, כבר מזמן היה נשלל רשיונה. אלא שכמובן במוסד הכל נעשה על פי חוק; וכך מתוך הקפדה על שלטון החוק הביא המוסד לעולם את תקנה 27א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז - 1956.

תקנה מרושעת זו קובעת כי נכה שהחליט לממש את זכותו ולערער בפני הועדת הרפואית לערעורים, כדי לנסות ולעבור את סף תשעה עשר האחוזים, ייענש בכך שמענק הנכות המגיע לו יעוכב ולא ישולם לו, עד להחלטת הועדה לערעורים.

אליהו סופר אשר נפגע בתאונת עבודה, פנה לועדה רפואית ראשונה מטעם המוסד וזו פסקה לו נכות נמוכה שזיכתה אותו במענק בלבד. סופר הגיש ערעור ואז קיבל הודעה כי ערעורו לא יידון בפני הועדה הרפואית לערעורים, עד אשר יחזיר את המענק הכספי שקיבל.

סופר פנה בעתירה לבית הדין הגבוה לצדק. בשלב זה התקפל המוסד והודיע בבג"צ כי הוא מוכן שהועדה הרפואית לערעורים תדון בעררו של סופר מבלי שיחזיר תחילה את סכום המענק שקיבל.

התקפלות המוסד לא סיפקה את בג"צ והוא החליט כי התקנה מצדיקה דיון עקרוני.

תקנה 27א, ככל תקנה, כפופה לביקורת שיפוטית, מבהירה השופטת טובה שטרסברג-כהן. במסגרת ביקורת זו בית המשפט בודק אם התקנה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ובוטה.

תקנה 27א פוגעת בזכותו של הנכה לקבל את המענק המגיע לו, ובעקיפין היא מביאה לכך שנכה החפץ לערער על החלטת הועדה הרפואית הראשונה, יימנע מלעשות כן, בשל העיכוב הרב בקבלת המענק לו הוא זקוק למחייתו.

הבעיה עם ההסדר הקבוע בתקנה 27א היא בכך שעיכוב תשלום המענק הוא אוטומטי, מבלי שיופעל שיקול דעת. אולי בכלל אין סיכויים לערעורו של המוסד, אולי בכלל לא קיים חשש שהמוסד ייתקל בקושי לגבות חזרה את המענק אם יזכה הוא ולא הנכה בערעורו, ואולי הנכה יוכל להמציא בטחונות להבטחת ההחזר, אם יגיע וכו'.

מן הנתונים שהובאו על ידי המוסד עולה כי מתוך 6,800 מקרים בשנה בהם משולם מענק לנפגעי עבודה, רק ב- 286 מקרים מופחתת דרגת הנכות. לא סביר כי אחוז כה קטן של מקרים והחשש, אם בכלל קיים, שהם לא יחזירו את המענק, יביא לפגיעה בזכותם של אלפי נכים לקבל את המגיע להם.

על יסוד כל האמור לעיל, קבעה השופטת שטרסברג-כהן, תקנה 27א לוקה באי סבירות המביאה לבטלותה,.

הנשיא אהרון ברק והשופטת דליה דורנר הצטרפו בהסכמה לפסק דינה של השופטת שטרסברג-כהן.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא