הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

כוח ואלימות נחשבים רק בחדירה וביציאה

אילנה מואיסה היא בעלת חנות לתכשיטים. באחד הימים,במהלך העבודה, נכנס אלמוני, שבר את בריח דלתות הזכוכית הפנימיות של חלון הראווה וגנב, מול עיניה של מואיסה, מגש טבעות זהב משובצות.

מואיסה הגישה תביעה נגד חברת הביטוח אליהו, מבטחת החנות. אליהו דחתה את התביעה.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

אליהו הפנתה את תשומת לב השופטים לכך שפוליסת הביטוח מגדירה את המונח "פריצה" כ"גניבת רכוש מתוך בנייני העסק, ואשר בוצעה תוך חדירה או יציאה באלימות וכוח לתוך הבניינים והשארת סימנים גלויים לעין לכך".

בהגדרה זו, טענה אליהו, נדרש כי הכניסה או היציאה מהחנות יתבצעו באלימות וכוח. במקרה זה, המשיכה אליהו, הכוח הופעל מתוך החנות. לעומת זאת, בכניסה או ביציאה מהחנות, לא הופעל כל כח. הגנב נכנס לחנות כמו כל לקוח אחר.

מנגד טענה מואיסה כי חלון הראווה שנפרץ הוא חלק מהבניין ונותרו סימנים גלויים לכך. אין כל הבדל בין חדירה לחלון הראווה מחוץ לחנות או מתוכה. בשני המקרים מדובר על חדירה אלימה לבניין. המונח "בניין" בסעיף 405(א) לחוק העונשין כולל הן את חלקיו הפנימיים והן את חלקיו החיצוניים של הבניין.

סעיף 405 לחוק העונשין, הודה השופט יהושע גרוס, כולל במונח פריצה גם שבירה של חלק חיצוני או פנימי של בניין; ואומנם מקום שפוליסת הביטוח לא כוללת הגדרת "פריצה" משלה יש מקום לצקת תוכן למונח זה מחוק העונשין. אולם במקרה זה קיימת בפוליסה הגדרה ברורה ופשוטה למונח "פריצה", ציין השופט יהושע גרוס.

בעניין בית הכנסת רמת חן (רע"א 3128/94 אגודה שיתופית בית הכנסת רמת חן נ' סהר חברה לביטוח בע"מ פ"ד נ(3)281), אמר שופט בית המשפט העליון גבריאל בך את הדברים הבאים:

    "פוליסת הביטוח המבטחת מפני נזקי פריצה, מתייחסת לחדירה בכוח אל המבנה או ביציאה ממנו בכוח. שימוש בכוח בתוך המבנה על ידי שבירת מגירה או ארון או פריצת כספת או פתיחה אלימה של ארון הקודש, אינו מתגבר על אותו תנאי שבפוליסה ואינו רלבנטי לגביו".

הדברים שנאמרו שם יפים ומחייבים גם במקרה זה, הוסיף השופט גרוס. לצורך ההכרה באירוע פריצה כמוגדר בפוליסה יש להוכיח שימוש באלימות וכוח בעת החדירה לחנות או בעת היציאה ממנה ואין להסתפק בשימוש באלימות כלשהי אגב מעשי הפריצה בתוך החנות פנימה, אפילו זו נעשית כלפי חלון הראווה המצוי בדופן הבניין.חלון זה נפתח מתוך החנות. לכן אין רלבנטיות למיקומו.

כאשר נוסח הפוליסה ותוכנה בהירים וברורים די הצורך, אין להיזקק לחקיקה או להגדרות חיצוניות (מתוך חוק העונשין) ויש לפרש את לשון הפוליסה כמשמעותה הלשונית הברורה.

לסיכום, ביצוע מעשה גניבה בתוך בית העסק שבא בעקבות כניסה שלא בכוח ומסתיים ביציאה שאינה מלווה בכוח אינו כלול במסגרת הפוליסה. תביעת מואיסה דינה להידחות.

השופטות מיכל רובינשטיין ואסתר קובו הצטרפו בהסכמה לפסק דינו של השופט גרוס.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא