הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פריצה דרך גג הניתנת לחיזוי

באחד הלילות חדר פורץ דרך גג האסבסט של מוסך פיין, קרע את שער המוסך בעזרת רכב מתוך המוסך, ונעלם עם רכב אחר.

בעל הרכב שנגנב הגיש את תביעתו נגד חברת הביטוח מגדל, אשר ביטחה את הרכב בביטוח מקיף, וכן נגד מוסך פיין ומבטחתו, חברת ביטוח כלל.

המחלוקת הגיעה אל בית המשפט המחוזי בחיפה.

השופט יצחק יעקבי-שווילי אשר כתב את פסק הדין, קבע כי המוסך, בהיותו קבלן הנותן שירותים, אחראי על פי חוק חוזה קבלנות, תשל"ד- 1974 לנכסים של לקוחותיו המופקדים בידיו לפי דרגת אחריות המוטלת על שומר שכר.

שומר שכר אחראי על פי חוק השומרים, תשכ"ז - 1967"לאבדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב תוצאות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן."

במשפט העברי קיימת מחלוקת לגבי חיוביו של שומר שכר. הדעה המקובלת אומרת כי שומר שכר חייב כלפי הבעלים במקרים של גניבה ואבדה, אלא אם כן הגניבה הייתה ב"אונס גמור". אונס גמור משמעו שהשומר לא יכול היה למנוע את הנזק.

קיימת גישה במשפט העברי הגורסת כי שומר שכר חייב בגניבה ואבדה גם כאשר הגניבה והאבדה אירעו בתנאים של אונס בנסיבות בהן שומר השכר "הסיר עיניו" מן החפץ.

חוק השומרים הישראלי אימץ את הגישה המטיל על שומר שכר אחריות כמעט מוחלטת במקרה של גניבה, פרט למצבים בהם הגניבה ארעה בנסיבות של אונס או כוח עליון.

בענייננו, קבע השופט יעקבי-שווילי, גניבת המכונית לא אירעה בנסיבות של כוח עליון.

חדירה למוסך דרך גג האסבסט של המוסך אינה בגדר מצב שאדם לא יכול לחזות מראש. במקרה זה המוסך אפילו נכנס להגדרת רשלן, הוסיף השופט יעקבי-שווילי. מתברר כי מוקד האבטחה התקשר אל בעל המוסך כאשר פעמון האזעקה שבמוסך צלצל. בעל המוסך לא הגיע למוסך לבדוק מה קורה בעקבות הטלפון של מוקד האבטחה.

על יסוד האמור לעיל פסק השופט יעקבי-שווילי כי המוסך חב במלוא הנזקים עקב גניבת המכונית.

השופט יגאל גריל הדגיש כי נטל ההוכחה מוטל על המוסך להוכיח שלא היה באפשרותו לחזות את החדירה למוסך וגניבת המכונית וכן שלא היה באפשרותו למנוע את הגניבה.

המוסך לא הצליח להרים את נטל ההוכחה שהיה מוטל עליו. האפשרות שתתרחש חדירה למוסך ושהפורץ יחדור דרך הגג היא אפשרות שניתן לחזות אותה וניתן היה להיערך לכך על ידי הצבת שומר ונקיטת אמצעי בטיחות על הגג.

על יסוד טעמים אלה הצטרף השופט גריל לתוצאה אשר הטילה על המוסך את מלוא האחריות לגניבת המכונית.

השופט סלים ג'ובראן הצטרף בהסכמה לתוצאת הערעור.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא