הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תחלוף לפני תשלום

בית העסק של חברת משאבי צנרת נפרץ. משאבי צנרת הגישה תביעה נגד מבטחת העסק, חברת הביטוח הכשרת הישוב, עבור נזקי הגניבה.

הכשרת הישוב תירצה את סירובה לשלם את תגמולי הביטוח בכך שמשאבי צנרת לא הציבה, בניגוד לדרישות הפוליסה, שמירה באתר.

במקביל, צרפה הכשרת הישוב לדיון, בדרך של הודעת צד שלישי, את מוקד השומרים א.ר.ע. בטענה שאנשיו התרשלו בשמירה על האתר.

מוקד השומרים הגיש לבית המשפט בקשה לדחיית ההודעה לצד שלישי נגדו על הסף. לטענתו, הכשרת הישוב מיהרה מדי; היא הרי עדיין לא שילמה את תביעת המבוטחת שלה. כל עוד המבטחת לא שילמה את תגמולי הביטוח למבוטחת, כך לגרסת מוקד השומרים, לא קמה למבטחת זכות תחלוף.

המחלוקת שהתגלעה בין הצדדים הועברה להכרעת השופטת מיכל אגמון-גונן מבית משפט השלום בירושלים.

אכן, הסכימה השופטת, לפי לשונו של סעיף 62(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 זכות התחלוף קמה רק שעה שהמבטחת שילמה את תגמולי הביטוח. אולם אין בכך כדי לשלול את האפשרות של המבטחת להגיש הודעת צד שלישי כנגד מי שכלפיו עשויה לעמוד לה בעתיד זכות תחלוף, אם וכאשר תשלם למבוטח.

מסקנה זו מתבקשת מהמטרה העיקרית של הודעת צד שלישי כי כל ההתדיינות וכל העילות הנצמחות ממערכת עובדתית אחת יידונו במאוחד. אחרת יעילות הדיונים והצדק עלולים להפגע.

תמיכה נוספת במסקנה זו, קובעת השופטת, ניתן למצוא בסמכות המוקנית לבית המשפט לתת פסק דין מותנה, ולקבוע כי ביצוע פסק הדין נגד הצד השלישי מותנה באישור בית המשפט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא