הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מינוי מומחה רפואי לנפטר

עמיהוד בן יאיר ים נהרג בתאונת דרכים. התלויים לפרנסתם במנוח הגישו תביעה נגד הפניקס, היא מבטחת הרכב בביטוח חובה.

במהלך הדיון בתביעה ביקשה הפניקס מבית המשפט למנות מומחה רפואי. הפניקס רצתה להוכיח באמצעות המומחה, כי חייו של המנוח היו צפויים להיות קצרים ופרנסתו קשה, בשל מחלות מהן סבל בחייו בלא קשר לתאונה.

הפניקס הפנתה את בית המשפט אל מסמכים רפואיים שהעידו כי המנוח סבל, ללא קשר לתאונה, ממחלת כליות ומיתר לחץ דם.

המחלוקת בין הצדדים בסוגיית מינוי המומחה הגיעה עד שולחנו של השופט אליעזר ריבלין בבית המשפט העליון.

"נפגע" על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975 הוא "אדם שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים, למעט אם נגרם מפגיעת איבה כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל- 1970".

המנוח הוא לפיכך, קבע השופט, בבחינת מי שנפגע בתאונת דרכים, גם אם נפטר כתוצאה מהתאונה.

לכן כאשר מבקשים להביא ראיה באשר למחלות קודמות מהן סבל הנפטר ואשר היו משפיעות על תוחלת חייו, יש צורך למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט. כך ראוי ללמוד מלשון סעיף 6א לחוק הפיצויים.

מקום שקיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות עקב התאונה, אין מקום לדחות בקשה למינוי מומחה רפואי. עקרונות אלה יפים הם גם מקום שבעל דין מבקש להוכיח את הטענה כי מקצת מן המגבלות שהנפגע היה צפוי לסבול מהן אינן קשורות כלל לתאונה.

הפניקס הציגה ראשית ראיה בתיעוד הרפואי אשר די היה בה כדי להצדיק מינוי מומחה על פי המבוקש.

על יסוד האמור לעיל קבע השופט ריבלין כי יש למנות מומחה רפואי כמבוקש על ידי הפניקס.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא