הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הרהור נוסף בקיומה של פוליסה על תנאי

חברת הביטוח אליהו עתרה לבית המשפט העליון בבקשה לקיים דיון נוסף בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון בע"א 5757/97 אליהו חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' זיאד עלי חמאדה ואח' מפי השופטים תאודור אור, טובה שטרסברג-כהן ויצחק אנגלרד.

סקירת פסק הדין מובאת במדורנו "תיק ביטוח" ובמדורנו "תיק נזיקין".

בית המשפט העליון קבע בפסק הדין כי המחפר הזחלי ממנו נפגע חמאדה אינו מהווה "כלי רכב" כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975.

למרות זאת פסקו השופטים כי פוליסת הביטוח שהוציאה אליהו לבעלת המחפר מחייבת את אליהו לכסות את התאונה.

בית המשפט העליון דחה את טענת אליהו כי מדובר בפוליסת ביטוח "על תנאי", שתוקפה מותנה בכך שבית המשפט יקבע כי המחפר הוא רכב מנועי.

אליהו, קבעו השופטים, קיבלה על עצמה מרצון, כי ביחסים שבינה לבין מבוטחה, המחפר יהווה "רכב מנועי".

יתירה מזו, הפוליסה שהוציאה אליהו מהווה חוזה לטובת צד שלישי. לכן גם צד שלישי שנפגע מהמחפר רשאי ליהנות מכך שאליהו הסכימה כלפי מבוטחה שהמחפר יהווה "רכב מנועי".

על יסוד האמור לעיל חויבה אליהו לפצות את חמאדה במסגרת הפוליסה שהוציאה לבעל המחפר.

על פסק דין זה הגישה אליהו עתירה לקיים דיון נוסף.

עתירתה הובאה בפניו של נשיא בית המשפט העליון השופט אהרון ברק.

הנשיא קבע כי אין מקום לקיים דיון נוסף בפסק הדין. אכן ההלכה שנקבעה בפסק הדין מהווה חידוש ויש לה השלכות לכאורה על מקרים דומים. אולם לא די בחידוש בהלכה כדי להיענות לבקשה לדיון נוסף.

    "החשיבות, הקשיות, או החידוש בהלכה שיצאה מלפני בית משפט זה, צריך שיהיו מהותיים ומשמעותיים, כגון שנפלה בפסק הדין טעות מהותית, שהוא פוגע בעקרונות היסוד של השיטה או בתפיסת הצדק של החברה, שהוא מביא לתוצאה שלא ניתן לחיות עמה, שחלו שינויים משמעותיים במציאות או בחוק, אותם אין ההלכה משקפת".

פסק הדין שניתן נגד אליהו, הוסיף הנשיא, אינו מבטא גישה חדשנית, או מהפכנית בפרשנות חוזה בכלל וחוזה ביטוח בפרט.

החידוש בו הוא הניתוח הרעיוני ככל שהדבר נוגע לתחום של תאונות דרכים. אין זו תוצאה, הוסיף השופט ברק, הדורשת תיקון במקרה הקונקרטי, גם אם אינה נוחה לאליהו וגם אם אפשרית תוצאה אחרת.

לאור האמור לעיל עתירתה של אליהו לקיים דיון נוסף נדחתה.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא