הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

טעות של יום אחד

חברת הביטוח הדר חויבה בבית משפט השלום לשלם לעמנואל שייאן פיצויים עבור נזקים שנגרמו לשייאן בתאונת דרכים.

כשקיבלה את פסק הדין גילתה הדר כי בית משפט השלום לא ביצע הפחתה בשל ניכוי מס מסכום הפיצויים שפסק לשייאן עבור הפסד השתכרות, כפי שהייתה מוטלת עליו חובה לעשות על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975.

הדר עתרה לבית המשפט בבקשה לתיקון טעות. בית המשפט דחה את בקשתה. לגרסת בית המשפט גם אם מדובר בטעות, הרי אין היא מסוג הטעויות קלות הערך והברורות של פליטת קולמוס, או טעות סופר שבית המשפט אשר נתן את פסק הדין המקורי מוסמך לתקנה. בקיצור, הדרך היחידה לתיקון הטעות, היא לערער על פסק הדין בפני ערכאה גבוהה יותר .

אלא שבשלב זה כבר איחרה הדר, אמנם ביום אחד בלבד, את מועד הגשת הערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי.

לכן נאלצה הדר להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור.

הדר טענה כי הערעור הוגש באיחור עקב טעות פרקליטתה שסברה כי אין להביא במניין הימים את יום השישי והשבת שהיו בסמיכות למועד מתן פסק הדין.

בקשת הדר להארכת מועד להגשת ערעור הובאה בפניה של השופטת שרה ברוש מבית משפט המחוזי בתל-אביב.

כדי להצליח בבקשה להארכת מועד, על הדר להראות "טעם מיוחד" כלשון תקנות סדר הדין, מדוע תנתן לה הארכת מועד.

השופטת ברוש פנתה להחלטה שניתנה על ידי בית המשפט העליון (בש"א 3780/98 גיא רוזן ואח' נ' כפר שיתופי להתיישבות חקלאית ואח' פ"ד נב(3)625). השופט שלמה לוין קבע שם כי ה"טעם המיוחד" משמש נקודת איזון בין אינטרס החסינות של בעל דין מהתמשכות ההליכים לאחר עבור המועד החוקי להגשת הערעור לבין האינטרס של מבקש הארכה היכול להראות שיש בידו עילת השגה טובה על פסק הדין.

במקרה זה, ציינה השופטת ברוש, אין ספק שלהדר אינטרס לגיטימי להשיג על פסק דינו של בית משפט השלום. יש לה, לכאורה, סיכויים מתקבלים על הדעת שערעורה יתקבל.

מבחינת שייאן, זה האחרון יכול היה וצריך היה לדעת מעצם הגשת בקשת הדר לתיקון טעות סופר, כי הדר חולקת על פסק הדין של בית המשפט ואין היא משלימה עימו. מה גם, שאילו בית המשפט היה נעתר לבקשתה של הדר לתיקון טעות סופר, היא היתה מסתפקת בכך.

בנסיבות העניין, הגשת ערעור באיחור של יום אחד, יכולה לבוא על תיקונה בפסיקת הוצאות מתאימות.

על יסוד האמור לעיל נעתרה השופטת ברוש לבקשתה של הדר להאריך לה את המועד להגשת הערעור ביום אחד.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא