הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

לא ידע על מה הוא חותם

רכבו של אלדבסאן עלי חליל נגנב. הרכב היה מבוטח בביטוח מקיף בחברת הביטוח מגדל.

עלי חליל פנה למגדל בדרישה לתשלום תגמולי הביטוח.

מגדל שלחה חוקר לחקור את נסיבות האירוע. החוקר החתים את עלי חליל על הסכם לבדיקת פוליגרף.

עלי חליל התכחש לתוקף ההסכם בטענה שחתם עליו מתוך טעות, או הטעיה.

עלי חליל טען כי בעת שנדרש לחתום על ההסכם, נאמר לו כי הוא חייב לחתום עליו. מעבר לכך לא הוסבר לו דבר, בוודאי לא משמעות ההסכם.

מגדל טענה כי עלי חליל היה מודע למהות ההסכם וידע כי פוליגרף הוא "מכונת אמת" וכי ייתכן ובעתיד יתבקש להיבדק במכונה זו.

המחלוקת בדבר תוקף הסכם הפוליגרף הובאה בפני השופט אריאל ואגו מבית משפט השלום בבאר-שבע.

השופט ואגו מבהיר כי הסכם הפוליגרף על פי תוכנו הוא הסכם הוגן וסביר.

אין מחלוקת כי עלי חליל חתום על ההסכם וכן לצד כל סעיף מסעיפיו. עלי חליל דובר עברית ולמד בבית הספר קרוא וכתוב בעברית.

בעדותו בבית המשפט הסתבר כי אין אמת בטענתו של עלי חליל כאילו נאמר לו בשעת החתימה שחובה עליו לחתום על ההסכם, קבע השופט. לכל היותר נאמר לעלי חליל כי הוא צריך לחתום על ההסכם כדי לזרז את הטיפול בתביעתו. אין כל ראיה לכך שהוסבר לעלי חליל, כביכול, שאם לא יחתום על ההסכם, תביעתו לא תטופל.

עלי חליל טען כי הוא הוחתם על ההסכם מבלי שהבין את תוכנו ומשמעותו.

קיימת חזקה, מזכיר השופט, כי אדם מודע למה שהוא חותם עליו. לכן כאשר מדובר באדם היודע קרוא וכתוב, הנטל עליו להוכיח שחתימתו הייתה פגומה או נגועה בטעות, הטעיה וכיו"ב. כל עוד לא הונע החותם לחשוב שהמסמך הוא בעל מהות בסיסית שונה ממה שהוא באמת, לא יותר לו בנקל להתכחש לחתימתו.

עלי חליל אינו טוען כי הוטעה לחשוב שהמסמך עליו חתם הוא שונה במהותו הבסיסית ממה שהוא בפועל. להיפך, מעדותו בבית המשפט עולה כי עלי חליל ידע במה מדובר ואף סבר שחתימה על הסכם הפוליגרף תזרז את הטיפול בתביעתו.

חזקה על עלי חליל שאם לא היה לו מושג על מה מדובר, הוא היה שואל ובודק ולא משאיר את העניין תלוי בחלל האוויר, פסק השופט ואגו.

על יסוד האמור לעיל הצהיר השופט, הסכם הפוליגרף בין הצדדים הוא תקף ומחייב.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא