הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שעה שהוחמצה

בקשה להצטרף כבעל דין להליך משפטי

החברה להגנת הטבע עתרה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. החברה ביקשה כי בית המשפט יצהיר שהשימוש למגורים בתחום מרינה הרצליה אסור.

רוכשי דירות נופש בפרוייקט המרינה ביקשו אף הם להצטרף להליך, כדי להגן על זכויותיהם.

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת הרוכשים מאחר וזו הוגשה בשלב שלאחר הגשת סיכומי הדיון.

בהמשך נתן בית המשפט המחוזי פסק דין בעתירת החברה להגנת הטבע. רוכשי הדירות הגיעו למסקנה כי פסק הדין, שנמנע מהם להיות שותפים לו, עלול לפגוע בזכויותיהם.

הרוכשים פנו לבית המשפט העליון בבקשה כי יותר להם להגיש ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי, או לפחות להצטרף לערעורים שהוגשו על פסק הדין.

מחדל שלא ניתן לריפוי

בקשתם של הרוכשים להגיש ערעור הובאה בפניו של הרשם אמיר זולטי מבית המשפט העליון.

הרשם זולטי קבע כי הוא אינו רואה מקום להענות לבקשת דיירי מבנה עופרים.

הרוכשים היו מודעים לקיומו של ההליך עוד במהלך הדיון בבית המשפט המחוזי, ציין הרשם זולטי.

הרוכשים אף ביקשו להצטרף כצדדים להליך זה. בית המשפט המחוזי דחה את בקשתם. בפני הרוכשיםעמדה האפשרות לערער על החלטת הדחייה. הם לא עשו כן.

החלטת בית המשפט המחוזי שדחתה את בקשתם של הרוכשים להצטרף להליך סתמה את הגולל על נסיונם להצטרף להליך בבית המשפט המחוזי.

מה שלא עשו הרוכשים אז, הוסיף הרשם, אין הם יכולים לעשות כעת. מי שלא היה צד להליך בערכאה ראשונה ולא מיצה במועד את זכויותיו לעניין זה, לא יכול לרפא את מחדלו עתה בשלב הערעור.

הרוכשים החמיצו את השעה ולא מיצו את זכותם להפוך לבעלי דין. לכן אין הם יכולים להפוך מערערים בשלב הערעור.

הרשם איזכר פסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון. שם נפסק כי הוראת תקנה 425 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 המאפשרת לבית המשפט לצרף בעל דין בשלב הערעור אינה מיועדת לאפשר לבעל דין שקיבל החלטה דיונית מודעת בערכאה הראשונה, להחזיר את הגלגל אחורנית בערעור, רק כיוון שנתברר ששיקולו היה שיקול מוטעה (בש"א 3973/91 אליהו חברה לביטוח בע"מ נגד קרנית ואח' פד"י מה (5) עמ' 457).

מתי ניתן לצרף צד חיצוני בשלב ערעור

בתי משפט נוהגים לצרף בעלי דין בשלב ערעור כאשר הוכח שלא עמדה לרשותם האפשרות להצטרף להליך בערכאה הראשונה, בין מחמת חוסר ידיעה על קיום ההליך ובין מחמת שזכותם טרם הבשילה באותה עת.

תנאים אלה, ציין הרשם זולטי, לא נתקיימו ברוכשים כאן. צירוף הרוכשים להליך הערעור יעמוד בסתירה לשיקולים של יעילות וסדר דיוני.

בפני הרוכשים קיימת האפשרות לפנות אל בית המשפט המחוזי בבקשה לביטול פסק הדין, או בבקשה למתן הצהרה כי הוא אינו חל עליהם. כמו כן על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגשו מספר ערעורים על ידי החברות הקבלניות במסגרתם יישמע גם קולם של רוכשי הדירות.

התוצאה

בקשת הרוכשיםלהצטרף לערעור נדחתה לאחר שהרוכשיםלא פעלו למצות את זכותם להפוך לבעלי דין במסגרת הערכאה הראשונה.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא