הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שופטים כבני אנוש

רישום פרוטוקול כוזב

יעל ומיכאל שלום התדיינו עם יצחק דהן בפני שופט שלום. בשלב מסוים נרשם בפרוטוקול הדיון שהצדדים הגיעו ביניהם להסדר פשרה. כמו כן נאמר שם, כי תוכן ההסכם נרשם מפי באי כוח הצדדים וכי בית המשפט מאשר הסכם זה ונותן לו תוקף של פסק-דין.

בני הזוג שלום הגישו על פסק הדין ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה

לטענתם, הרישום בפרוטוקול היה כוזב. הצדדים לא הסכימו להסדר. בני הזוג הבהירו כי השופט "הכתיב" את ההסכם לפרוטוקול, למרות התנגדותם.

הצד שכנגד, דהן, לא התייצב לדיון בערעור וכן לא שלח בכתב את עמדתו, למרות שזומן כדין. אי לכך הדיון קוים בהעדרו.

הכרעה במחלוקת

הערעור נדון בפני הרכב השופטים יצחק יעקבי-שווילי, סלים ג'ובראן ויגאל גריל מבית המשפט המחוזי בחיפה.

השופטים גריל וג'ובראן סברו בדעת רוב כי אין לבטל את פסק הדין שניתן בבית משפט השלום.

השופט יעקבי-שווילי סבר בדעת מיעוט כי יש לבטל את פסק הדין שניתן על ידי בית משפט השלום.

פרוטוקול בית המשפט משקף נאמנה את מה שהתרחש בדיון

הכלל הוא שפרוטוקול בית המשפט משקף נאמנה את מה שהתרחש בדיון, ואין בילתו, ציין השופט גריל. בעל דין הטוען אחרת, חובתו לפנות אל בית המשפט ולעתור לתיקון הפרוטוקול.

בא כוחם של בני הזוג שלום טען כי דבר זה לא עלה בדעתו. טענה זו לאו טענה היא.

על בעל דין שנוכח לדעת כי נפלה טעות ברישום הפרוטוקול לפנות אל השופט שניהל את הפרוטוקול ולבקש לתקן את הרשום. אחרת בית המשפט לערעורים לא ישעה לתיקון הטעות.

לא זו בלבד שחובתו של בעל דין הטוען שאין הפרוטוקול משקף את המציאות לפנות אל בית המשפט בבקשת התיקון, ציין השופט גריל, למעשה חובתו לעשות זאת בהקדם ככל האפשר כאשר הדברים עוד טריים בזיכרון השופט.

בני הזוג שלום מעלים טענה חמורה לפיה בית המשפט רשם הסכם פשרה בפרוטוקול מבלי שהיתה לכך הסכמה מצידם. לא ניתן כל הסבר מניח את הדעת, ציין השופט גריל, מדוע לא הוגשה למחרת יום הדיון, או ימים ספורים לאחר מכן בקשה לבית משפט השלום לתיקון הפרוטוקול. זאת ועוד, אם הוכתב הסכם פשרה בניגוד לרצון הצדדים, מדוע השתהו בני הזוג שלום והגישו את הערעור רק ביום האחרון למועד הגשתו?!

משלא נעשה הדבר לתיקון הפרוטוקול, יש לדחות את הערעור מכל וכל. העובדה כי בני הזוג שלום צירפו לבקשתם תצהיר לאימות דבריהם, אין בה כדי להוות טעם המצדיק היעתרות לבקשה כל עוד הבקשה לא הובאה בפני השופט אשר דן בעניין בעוד הדברים טריים בזיכרונו.

אי התייצבות דהן ובא כוחו לדיון בערעור אין בה כדי ללמד כי בית המשפט רשם את הסכם הפשרה בפרוטוקול בניגוד להסכמת הצדדים.

לאור חלוף הזמן ממועד אותה ישיבה נטענת בבית משפט השלום (16 חודשים) אין מקום לבקש את תגובת בית המשפט לטענת בני הזוג שלום. בפרק זמן זה התקיימו עשרות דיונים ואין זה מעשי לצפות שבית משפט השלום ישחזר כעת את אירועי אותה ישיבה.

השופט ג'ובראן הצטרף בהסכמה לפסק-דינו של השופט גריל. השופט ג'ובראן הוסיף כי משלא הביאו בני הזוג שלום טעם מיוחד להתערבות ערכאת הערעור, החזקה שפרוטוקול הדיון של בית משפט השלום משקף נאמנה את מהלך הדיון, נשארת על כנה.

לאור האמור סברו השופטים גריל וג'ובראן כי אין מקום לבטל את פסק הדין שניתן על ידי בית משפט השלום ודין הערעור להדחות.

נסיבות מיוחדות מצטברות

השופט יעקבי-שווילי, בדעת מיעוט, סבר כי יש מקום לבטל את פסק הדין שניתן על ידי בית משפט השלום.

בית המשפט בחזקתו עומד שפרוטוקול שרשם משקף את אשר אירע במהלך הדיון. קל וחומר כאשר הוא רושם מפי הצדדים הסדר מוסכם ונותן לו תוקף של פסק-דין.

בית משפט של ערעור יזהר מאד מאד מלקבל טענה לפיה בית משפט רשם מדעתו ולמרות התנגדות הצדדים או אחד מהם הסכם פשרה וכפה אותו על הצדדים.

אולם אין זאת אומרת שבית המשפט לעולם לא יקבל טענה של בעל דין כי הסכם פשרה שנרשם ניתן שלא בהסכמתו. בנסיבות יוצאות דופן אפשר וטענה כזו תתקבל.

ענייננו, ציין השופט יעקבי-שווילי, הוא בגדר יוצא דופן כזה. מדוע? בגלל הנסיבות המיוחדות המצטברות.

מיכאל שלום אימת את דבריו בתצהיר. בא כוחו נכח בדיון בבית משפט השלום. בא כוחו טען כי העובדות הנטענות אכן קרו. דהן ובא כוחו לא התייצבו לדיון בערעור ולא השמיעו את עמדתם. בא כוחו של בני הזוג שלום ציין כי בא כוחו של דהן אמר לו בצאתם מהדיון בבית משפט השלום כי גם הוא אינו מסכים לפשרה והוא מסכים לביטול פסק הדין.

בני הזוג שלום לא ביקשו מבית משפט השלום לתקן את הפרוטוקול. אולם, הוסיף השופט יעקבי-שווילי, איני חושב כי עובדה זו כשלעצמה צריכה לעמוד בעוכרם של בני הזוג שלום. האפשרות לפנות לבית משפט לערעורים היתה פתוחה בפני בני הזוג שלום.

שופטים הם בני אנוש והם עלולים לטעות. אפשר ששופט, אמנם במקרה נדיר, יסבור בטעות כי ניתנה הסכמה על ידי הצדדים להסכם הפשרה.

במקרה זה כאשר יש ערעור אשר הצד השני אינו מתנגד לו, אין מנוס מלקבל את הערעור. אם למרות הנסיבות המיוחדות שנצטברו, הוסיף השופט, תדחה בקשת בני הזוג שלום, יש חשש גדול שהבריות יאמרו שבית המשפט שלערעור "מחפה" על בית המשפט עליו מערערים.

על יסוד הנימוקים האלה, הציע השופט יעקבי-שווילי לקבל את הערעור ולבטל את פסק הדין שניתן על ידי בית משפט השלום ולהחזיר את התיק לדיון בתביעה.

התוצאה

ערעורם של בני הזוג שלום לביטול פסק הדין שניתן בבית משפט השלום שנתן תוקף להסכם פשרה וזאת בניגוד להסכמתם נדחה ברוב דעות מאחר ולא פעלו בדרך של הגשת בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון. דעת המיעוט סברה כי בנסיבות המיוחדות של המקרה ולאור העובדה כי הצד השני אינו מתנגד לערעור יש לקבל את הערעור ולבטל את פסק הדין שניתן בבית משפט השלום.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא