הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוזה שלא נברא

הלוואות שלא נפרעו

חיה ועמנואל וסר נטלו שתי הלוואות מחברת הביטוח מגדל. לשם הבטחת פרעון ההלוואות נרשמה משכנתא על דירתם.

בני הזוג וסר לא עמדו בפרעון ההלוואות. עקב כך הגישה מגדל תביעה נגד בני הזוג וסר וניתן פסק-דין שחייב את בני הזוג וסר על מלוא סכום התביעה.

כעת פעלה מגדל לממש את המשכנתא שנרשמה על הדירה.

הליכי כינוס נכסים

עו"ד ברוך רווה ניהל בפועל את הליכי כינוס הנכסים לשם מימוש המשכנתא.

בני הזוג וסר הציגו בבית המשפט חוזה שלטענתם נערך בינם לבין כונסי הנכסים, בראשות עו"ד רווה ומגדל. לטענתם במסגרת החוזה הוסכם להפחית את סכום החוב במידה וזה ישולם עד לתאריך מסוים.

לטענת בני הזוג וסר, רק בעקבות חוזה זה הם התרצו למכור את דירתם על מנת שמכספי המכר תקבל מגדל את חובה.

בני הזוג וסר טענו כי בפועל כונסי הנכסים גבו מהם סכום גבוה מהסכום המופחת.

בני הזוג וסר הגישו את תביעתם נגד עורכי הדין ששימשו כונסי נכסים של הדירה וכן נגד חברת הביטוח מגדל.

החוזה שלא היה

כונסי הנכסים ומגדל העלו שורה של טענות במענה לטענות בני הזוג וסר. בין היתר טענו כי החוזה שהציגו בני הזוג וסר הינו טיוטה בלבד של חוזה שהוצע לבני הזוג במסגרת הליכי משא ומתן לפשרה בתיק. החוזה נועד להביא לידי סילוק החוב וכן לחסוך את ניהול ההליכים המשפטיים בין הצדדים.

כונסי הנכסים ומגדל טענו כי בני הזוג וסר לא הסכימו לחוזה ולא חתמו עליו. בני הזוג וסר הציגו צילום של החוזה חתום על ידם. אולם המסמך המקורי הוצג על ידי מגדל ועליו לא הופיעה חתימתם של בני הזוג וסר.

לטענת כונסי הנכסים ומגדל לאחר שמגדל העבירה לידי בני הזוג וסר את טיוטת החוזה, בני הזוג המשיכו להתנגד להליכי מכירת דירתם. פינוי בני הזוג וסר מדירתם ומכירת הדירה נעשה בצווים של בית המשפט וחרף התנגדות בני הזוג. המשך ניהול ההליכים על ידי בני הזוג וסר יש בו כדי להצביע על כך כי הם לא קיבלו את החוזה המוצע, טענו כונסי הנכסים ומגדל. כונסי הנכסים ומגדל טענו כי הם לא גבו מבני הזוג וסר סכום גבוה יותר מסכום החוב.

ראיות הסותרות גירסה

השופטת דניה קרת-מאיר מבית משפט השלום בתל-אביב, בפניה נתבררה התובענה, ציינה כי עליה להכריע בשאלה האם אכן נכרת חוזה בין בני הזוג וסר לבין כונסי הנכסים ומגדל; האם בני הזוג וסר הסתמכו על חוזה זה ולכן נאותו למכירת דירתם והאם הופר החוזה על ידי כונסי הנכסים ומגדל.

על סמך הראיות שהוצגו בפניו, קבעה השופטת כי לא נחתם כל חוזה בין בני הזוג וסר לבין כונסי הנכסים ומגדל וכי היה מדובר בטיוטת חוזה שבני הזוג וסר לא הסכימו לקבלו. השופטת קבעה כי אין כל בסיס לטענת בני הזוג וסר כי על בסיס חוזה הם הסכימו למכור את דירתם.

על בסיס המסמכים שהוצגו במשפט, קבעה השופטת כי רוכש הדירה הביע את הסכמתו לקנות את דירת בני הזוג וסר עוד קודם לתאריך בו טענו בני הזוג וסר כי חתמו על החוזה בינם לבין כונסי הנכסים ומגדל.

מכאן, ציינה השופטת, נשמט הקשר הסיבתי בדבר הסכמת בני הזוג וסר למכירת דירתם לבין חתימתם על החוזה.

אחד מעורכי הדין שייצג את בני הזוג וסר באותה תקופה בהליכי הכינוס העיד כי לאחר שכונסי הנכסים ומגדל העבירו לבני הזוג וסר את טיוטת החוזה, המשיכו להתנהל מגעים וניסיונות להגיע לפשרה. החוזה לו טענו בני הזוג וסר כונה על ידי עורך דינם "טיוטת הסכם".

אילו אכן סברו בני הזוג וסר כי בידם חוזה מחייב, ציינה השופטת, לא היה צורך בקיום ישיבות נוספות בניסיון להגיע לפשרה.

אמון בגירסת עדת מגדל

בית המשפט הביע תמיהה מדוע הגברת וסר לא העידה במשפט כאשר היה בעדותה לכאורה כדי לשפוך אור על גירסתו של בעלה.

בית המשפט קיבל כמהימנה את עדותה של מנהלת מחלקת התביעות במגדל באותה תקופה, הגברת סוזן כהן, אשר היתה נוכחת בפגישה עם בני הזוג וסר והעידה כי בני הזוג לא קיבלו את הצעתם של כונסי הנכסים ומגדל המצויה בחוזה שהועבר להם.

בית המשפט לא נתן אמון בגרסת וסר כי בני הזוג חתמו על החוזה שהוצע להם על ידי כונסי הנכסים ומגדל וכי על בסיס זה הסכימו למכור את דירתם. החוזה לו טוענים בני הזוג וסר, קבע בית המשפט, הוא ניסיון פשרה להביא לסיום את המחלוקת בית הצדדים ללא צורך בהמשך הליכי הכינוס, ניסיון אשר לא צלח.

בני הזוג וסר המשיכו, גם בסמוך לאחר המועד בו חתמו לטענתם על החוזה עם כונסי הנכסים ומגדל, למנוע בכל דרך אפשרית את מכירת דירתם.

לאור זאת, ציינה השופטת, אין לראות בבני הזוג וסר כמי שפעלו בקנה אחד עם החוזה שהם טוענים כי חתמו עליו. המשך ניהול ההליכים המשפטיים על ידי בני הזוג וסר עמד בניגוד לכוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בחוזה, לסיים את הסכסוך ללא צורך בהליך משפטי נוסף.

חוזה מכר הדירה, הוסיפה השופטת, נעשה בסופו של דבר על פי החלטת בית המשפט ולא נבע מהסתמכות בני הזוג וסר על החוזה שהם טוענים כי חתמו עליו.

התוצאה

על יסוד האמור לעיל בית המשפט קבע כי בני הזוג וסר לא הוכיחו את תביעתם ולכן דין תביעתם להדחות. בית המשפט דחה את טענת בני הזוג וסר כאילו נחתם חוזה מחייב בינם לבין כונסי הנכסים ומגדל וכי על בסיס חוזה זה הם נאותו למכור את דירתם.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא