הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שינוי ההשקפה בדבר מועד יציאתם של ילדים לבגרות

תלות של ילדים בהורים

סטלה יסקוביץ נהרגה בתאונת דרכים. ילדיה של המנוחה הגישו תביעה נגד נהג הרכב הפוגע ומבטחו.

ילדי המנוחה תבעו פיצויים עבור ההפסדים שנגרמו להם בהיותם תלויים למחייתם במנוחה. לטענתם, תקופת תלותם במנוחה הייתה מתמשכת אל מעבר לתקופת השירות הצבאי. בכך ביקשו ילדי המנוחה לקעקע את ההשקפה הרווחת בבתי המשפט בסוגיה זו, ודרשו כי הפיצויים שיפסקו לטובתם יתבססו על נוהגם של הורים בישראל לתמוך בילדיהם גם בעת שהם לומדים במוסדות להשכלה גבוהה.

לצורך שינוי ההשקפה הרווחת, ביקשו הילדים להגיש חוות דעת של מומחים הנוגעת לדפוסי הסיוע והתמיכה של הורים לילדים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. חוות דעת זו נערכה על סמך סקר דעת קהל שערכו נותני חוות הדעת בקרב הורים לסטודנטים ובקרב הסטודנטים עצמם.

בית משפט המחוזי, בפניו נתבררה התובענה, התיר הגשת חוות הדעת בציינו כי בשלב זה הוא אינו מתייחס לשאלת רלבנטיות חוות הדעת, כשרותה או משקלה הראייתי.

על החלטה זו הגישו הנהג וחברת הביטוח בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

בקשת רשות הערעור נדונה בפני השופט אליעזר ריבלין מבית משפט העליון בשיבתו כדן יחיד.

ההשקפה הקיימת=תלות עד תום השירות הצבאי

בתי המשפט בישראל , הבהיר השופט ריבלין, יוצאים מנקודת הנחה כי ילדים נתמכים על ידי הוריהם עד תום תקופת השירות הצבאי ותו לא. הנטל להוכיח תקופת תלות ארוכה יותר מוטל על הטוען לכך.

אין זו ההנחה העובדתית היחידה העומדת ביסוד פסיקת הפיצויים בתביעות נזיקין, ציין השופט ריבלין.

מצויות הנחות עובדתיות נוספות דוגמת גיל תחילת עבודה, גיל סיום עבודה ועוד. הנחות אלה מהוות אמצעי עזר לפסיקת פיצויים.

הנחות אלה, הוסיף השופט, מבוססות על ניסיון החיים ועל מציאות מתמשכת. אולם מציאות זו עשויה להשתנות ועמה גם ההנחות העובדתיות.

יש צורך בראיות עקביות וברורות בדבר המציאות המשתנה

ראיות ברורות ועקביות בדבר המציאות המשתנה עשויות להביא לשינוי בהנחות אלה.

ניסיון לשנות מן ההנחות האלה מותנה בהבאת תשתית ראייתית בפני הערכאה המשפטית בפניה מתבררת התביעה.

לכן הטענה כי מן הראוי לשנות את ההלכה המתייחסת לתקופת התמיכה שמעניקים הורים בישראל לילדיהם צריכה להתברר בדרך של הנחת תשתית מתאימה וראיות.

אין מקום, קבע השופט ריבלין, לשלול מראש מבעל דין את האפשרות להביא ראיות קבילות שהוא סבור שיש בהן כדי לתמוך בטענתו.

בית משפט המחוזי החליט לקבל ראיות כאלה מבלי להכריע בשלב זה בשאלת משקלן. בהחלטה זו אין להתערב, קבע השופט ריבלין.

אישור פסיקת בית המשפט המחוזי

בית משפט העליון אישר את החלטת בית המשפט המחוזי להתיר קבלתן של חוות דעת, מבלי להתייחס לקבילותן או משקלן הראייתי, שמטרתן להניח תשתית לטענה כי יש לשנות את ההלכה המתייחסת לתקופת התמיכה שמעניקים הורים בישראל לילדיהם.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא