Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

בכל תחומי הביטוח

דיני הביטוח עשירים במונחים מופשטים כמו כוונת מרמה, תום לב, שאלה גורפת, סיבות מוצדקות, מבטח סביר ועוד.

מונחים מופשטים אלה מתמלאים בתוכן ומתפרשים בהתאם להשקפת עולמו של השופט היושב בדין או כמאמר חכמינו בהתאם להִרְהוּרֵי לִבּו.

כך למשל, באחד מפסקי הדין המרכזיים בביטוח בפרשת רוטנברג ראה שופט אחד את ההתנהגות שנגלתה בפני בית המשפט כהתנהגות המונעת מכוונת מרמה בעוד שני חבריו להרכב ראו בה התנהגות המונעת מבושה תמת לב.

מתוך נקודת מבט זו, אשר מכריעה את משפטי הביטוח, כתבנו את סקירות פסקי הדין בקישורים הבאים: