הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

קיזוז מתגמולי הביטוח בטענה של אי גילוי

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15530

קיזוז מתגמולי הביטוח בטענה של אי גילוי

למנוח היה ביטוח חיים אגב משכנתא בחברת הביטוח. כאשר פנתה אלמנתו לקבל את תגמולי הביטוח, חברת הביטוח טענה שהמנוח הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו כאשר מילא את שאלון הבריאות בטרם הצטרף לביטוח. בעקבות זאת קבעה החברה תוספת רפואית של 50%, ובהתאם קיזזה מתגמולי הביטוח שהועברו לאלמנה. בפנייתה, התלוננה הפונה (האלמנה) כי לא היה מקום לטעון אי גילוי כנגד המנוח. במסגרת בירור הפנייה, ולאחר התייעצות עם מומחה רפואי, קבעה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כי לא היה לחברה בסיס לטעון אי גילוי מצד המנוח בשאלון הבריאות, והורתה לחברת הביטוח לשלם לאלמנה את הכספים שקוזזו מתגמולי הביטוח בגין התוספת הרפואית.