הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פרצה שאינה קוראת לגנב

משאיתו של גבריאל רוזנפלד נגנבה.

במשפט שהתנהל בפני השופט רון סוקול מבית משפט השלום בחיפה, הוכח כי במשאית הייתה מותקנת מערכת בטכונית. מערכת זו הופעלה טרם הגניבה. בכך קוימו לכאורה דרישות המיגון שבפוליסה.

אולם במשפט התברר גם, כי המפתח הרזרבי של מערכת הבטכונית, הוסתר באופן קבוע מתחת לשטיח בתא הנהג.

המפתח הרזרבי מאפשר את ניטרול מערכת הבטכונית ואת הנעת המשאית. השארת המפתח הרזרבי במשאית, טענה מבטחת הרכב, עילית, כמוה כאי הפעלת מערכת הבטכונית.

מבוטח החפץ לעמוד בדרישות אמצעי המיגון שבפוליסה, מסביר השופט סוקול, חייב להפעילם בצורה אפקטיבית. לא די בהפעלה טכנית של אמצעי המיגון.

כך לדוגמא, הפעלת מערכת המיגון בד בבד עם השארת מפתח הרכב במתג ההתנעה לא תוכל להיחשב כהפעלה אפקטיבית. הוא הדין בהותרת אמצעי הנטרול של מערכת המיגון במקום גלוי או בסמוך לרכב. גם זו לא תוכל להיחשב הפעלה אפקטיבית של אמצעי המיגון.

בקיצור, יש לצקת תוכן ממשי לביטוי "הפעלת אמצעי המיגון". הפעלה שכזאת צריכה להיות מלווה בנטילת אמצעי הנטרול ממקום הימצאו של הרכב. השארת מפתח, או שלט-רחוק במקום גלוי, כך שכל עובר אורח יוכל לנטרל באמצעותם את אמצעי המיגון, עומדת בסתירה לחובה להפעיל את אמצעי המיגון.

אלא שבמקרהו של רוזנפלד לא הושאר המפתח הרזרבי במקום גלוי לעין. המפתח הוסתר במקום חבוי בתוך המשאית. כאן, סבור השופט, אין מדובר בפרצה הקוראת לגנב.

אכן, מודה השופט, קשה לומר מראש מתי השארת המפתח הרזרבי בקרבת הרכב, או בתוכו, תיחשב לשוללת את אפקטיביות הפעלת אמצעי המיגון ומתי לא. מכל מקום, במקרה של רוזנפלד, פוסק השופט, הוסתר המפתח הרזרבי מתחת לכסא הנהג. לכן לא נשללה האפקטיביות הנדרשת.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא