Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה חשובה ללקוחות משרדנו
גם בימי סגר הקורונה אנו עובדים כרגיל ונפגשים עם לקוחות. זאת בזכות מערכת ספידוקס המאפשרת עבודה מלאה הן במשרד והן מרחוק. הכל תוך קיום קפדני של הנחיות משרד הבריאות.

ביטוח חיים אגב משכנתא - כפל ביטוחי – חובת הסוכן להתאים את הביטוח לצורכי המבוטח

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15535

ביטוח חיים אגב משכנתא - כפל ביטוחי - חובת הסוכן להתאים את הביטוח לצורכי המבוטח

בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הלין הפונה על כך ששילם "כפל ביטוח" בגין 2 פוליסות ביטוח אגב משכנתא, במשך למעלה משנה. לטענתו, סוכנות הביטוח הציעה לו לעבור לביטוח בחברה אחרת כדי להוזיל עלויות, אך לא ביטלה את פוליסת הביטוח הראשונה שהיתה ברשותו. במסגרת בירור הפנייה, התברר כי הבנק שנתן את המשכנתא לא אישר את הפוליסה החדשה, ולכן לא ניתן היה לבטל את הפוליסה הישנה. זאת, מאחר שמועד תום הביטוח בפוליסה החדשה נקבע למועד המוקדם ממועד סיום החזר המשכנתא. בעקבות בירור הפנייה, הרשות הורתה לסוכנות הביטוח לפעול להשבת הפרמיה שנגבתה ביתר מהמבוטחים בגין כפל הביטוח, מאחר שהיה על הסוכנות, בנסיבות העניין, לוודא כי הפוליסה שהופקה באמצעותה עונה על צרכי הלקוח, (ובמקרה זה, תואמת את דרישות הבנק).