הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מסתופף בצל הפוליסה

מחסניה של חברת ש.א.פ היו מבוטחים בפוליסה לכיסוי נזקי רכוש של חברת הפניקס.

ש.א.פ התקשרה עם חברת גונן בהסכם, לקבלת שירותי שמירה על המחסן.

באחד הימים נפרץ המחסן. הפניקס פיצתה את ש.א.פ על נזקיה מכוח הפוליסה.

לאחר מכן הגישה תביעת תחלוף נגד גונן בטענה כי זו התרשלה בשמירה על המחסן.

השופטת דפנה אבניאלי מבית משפט השלום בתל אביב דחתה על הסף את תביעתה של הפניקס. גונן הייתה רשומה בפוליסה של הפניקס כמבוטחת נוספת. בהיותה מבוטחת נוספת בפוליסה, סברה השופטת, אין להפניקס זכות תחלוף נגדה.

הפניקס ערערה על החלטת בית משפט השלום בפני בית המשפט המחוזי. הערעור הובא בפני הרכב השופטים דוד בר-אופיר, ניסים ישעיה ועפרה סלומון צ'רניאק.

בית המשפט המחוזי קבע כי מסקנת בית משפט השלום נכונה ואין כל מקום להתערב בתוצאת פסק הדין.

סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 דן בזכות התחלוף וקובע בסעיף קטן א', לאמור:

    "היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם".

לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי גונן היא בגדר "קבלן משנה" ובתור שכזו היא מבוטחת בפרק המקנה כיסוי לביטוח רכוש שבפוליסה.

אלא שהפניקס טענה כי חברת ביטוח אשר ביטחה מבוטח אחד נגד סיכון מסוים, רשאית לתבוע אותו בתביעת תחלוף לאחר ששלמה למבוטח שני שאותו בטחה נגד סיכון אחר, אפילו מדובר באותה פוליסה.

בית המשפט דחה טענה זו של הפניקס. על פי הפוליסה, הפניקס מנועה מלהגיש תביעת תחלוף נגד "מי מיחידי המבוטח", וגונן נמנית על "יחידי המבוטח" בהיותה קבלן משנה.

מעבר לכך, הוסיפו השופטים, המבטח אינו רשאי לממש זכות תחלוף, כאשר הצד השלישי הוא מבוטח משותף. במקרה כזה הצד השלישי האחראי לנזק הוא "צד פנימי" לפוליסה, הוא מסתופף בצילה ונמנה על מבוטחיה. אין לחברת הביטוח זכות משפטית לתבוע ממנו שיפוי או תחלוף.

על יסוד האמור לעיל, קבע בית המשפט, כי להפניקס אין זכות תחלוף נגד גונן בהיותה מבוטח משותף עם המבוטח העיקרי בפוליסה.

ע"א (מחוזי ת"א) הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' גונן שירותי שמירה בע"מ ואח' ניתן ביום 19.1.2000.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא