הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שני צידי מתרס ההצמדה לדולר

אנשי מחלקות התביעות בחברות הביטוח עלצו כאשר השופט דב לוין פסק כי תגמולי ביטוח בפוליסות דולריות ישולמו למבוטחים כשהן צמודות לשער הדולר בלבד לכל אורך הדרך עד ליום התשלום בפועל.(פסק הדין מובא במדור זה תחת הכותרת "הצמדה דולרית לכל אורך הדרך").

ההפרשים בין עליית המדד לעליית שער הדולר מותירים בידי חברות הבטוח רווח נאה שלא לדבר על כך שהריבית החוקית המתווספת להצמדה לדולר היא זעומה, לעומת שמונה אחוזי הריבית המתווספים להפרשי ההצמדה למדד.

והנה בימים אלה הסתבר כי מי שמשלם את מחיר ההלכה החדשה הוא לא רק המבוטח אלא גם ... חברות הביטוח עצמן.

האירוע

חברת אשדוד בונדד הייתה חייבת לחברת הביטוח הסנה סך של 15,000 דולר עבור פרמיות ביטוח. בבית המשפט טענה חברת הסנה כי מאותו מועד שבו החלה המבוטחת לפגר בתשלום הפרמיות, ובוודאי מיום שהוגשה תביעה נגדה בבית המשפט, יש לתרגם את החוב הדולרי לחוב שקלי ולהצמידו למדד המחירים לצרכן בצרוף ריבית חוקית.

"המדיניות שלנו"-טענה הסנה-"היא על פי המשק הישראלי וגובים את הכספים בהתאם לאינפלציה"

מדיניות פנימית אינה מחייבת

השופטת הילה גרסטל בבית משפט השלום בתל-אביב דחתה טענה זו. הסנה אינה זכאית להחיל על המבוטח מדיניות פנימית שלה אשר אין לה כל בסיס הסכמי.

הפוליסה הדולרית נוסחה בידי חברת הסנה ופרשנותה פועלת לרעת המנסחת.

עסקת הביטוח נעשתה בדולרים ולכן מיום שהתגבש החוב הדולרי הוא צמוד על פי המוסכם לדולר עד ליום התשלום בפועל.

אפילו מסמכיה של חברת הסנה מעידים על התחשבנות דולרית עדכנית שאינה נפסקת ביום המיועד לתשלום אלא ביום התשלום הפועל. כלשון השופטת גרסטל " הסנה לא השכילה להראות לי ולו אף שמץ של ראיה אשר יהיה בה כדי לשכנעני שביום מסוים תשונה ההצמדה מדולר להפרשי הצמדה למדד. ההפך הוא הנכון . "

הנאה הדדית מהשלכות פסק דין

באותו אופן שבו קיבלו חברות הביטוח תמריץ כלכלי לעכב תשלומי תביעות דולריות, כך קיבלו המבוטחים תמריץ לעכב פרמיות דולריות.

לא זו אף זו, כידוע פיגור בתשלום הפרמיות אינו מביא אוטומטית לפגיעה בזכויות המבוטח. כדי לבטל פוליסה בשל אי תשלום חייבת חברת הביטוח למסור למבוטח שתי הודעות בכתב בהפרש של 15 יום בין ההודעה הראשונה לשניה.

רק בתום 21 יום ממסירת ההודעה השניה בטלה הפוליסה; כך שלכאורה לא ייפגע המבוטח אם ימתין לקבלת ההודעות מחברת הביטוח ורק סמוך לפני תום המועד הקבוע לביטול, יפרע את החוב כשהוא צמוד לדולר בלבד ( אם פוליסה דולרית בידיו) עם תוספת ריבית חוקית מזערית.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא