הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

יחסים בין סוכן למבטח אינם מצומצמים לנשאל בהצעת הביטוח

חובת נאמנות כלפי המבטח או המבוטח

בתיק זה עמדה להכרעה השאלה העקרונית כלפי מי חייב סוכן הביטוח חובת נאמנות גדולה יותר, האם כלפי לקוחו או כלפי חברת הביטוח.

האירוע

חנוך טננבאום איבד חבילת יהלומים במסגרת עבודתו בבורסה ברמת-גן. חברת הביטוח הדר בה היה מבוטח דחתה את תביעתו בטענה כי בהצעת הביטוח הסתיר טננבאום מהחברה עובדות מהותיות.

בין טננבאום ליצחק מיכאלי מסוכנות פזית, שררו יחסים מיוחדים של אמון.

הסוכן ידע על לקוחו עובדות מעבר לאלו שעליהן נדרש לתת פרטים בהצעת הביטוח.

כך למשל ידע מיכאלי על תביעות שהגיש טננבאום למבטחיו הקודמים שש שנים לפני מילוי ההצעה הנוכחית ואילו בהצעה נדרש להתייחס אך ורק לחמש השנים האחרונות.

כמו כן ידע הסוכן שחברת ביטוח קודמת היתה מעונינת להפסיק את קשריה עם המבוטח. טננבאום הקדים והביא להפסקת הקשר מיוזמתו. בהצעה נשאל המבוטח אם מבטח כלשהו ביטל בעבר ביטוח שלו והסוכן ענה בשם לקוחו בשלילה.

טננבאום שילם בעבר השתתפות עצמית גבוהה ועל כך לא נשאל כלל בהצעת הביטוח.

יחסים בין סוכן למבטח אינם מצומצמים לגבולות הצעת הביטוח

השופט שמואל פינקלמן מבית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי בתשובות שניתנו להדר בהצעת הביטוח (באמצעות הסוכן) קיים המבוטח את חובת הגילוי.

לגרסת השופט אין המבטח רשאי לצפות שהמבוטח יתן מידע למבטחו מעבר לשאלות המוצבות בפניו בהצעת הביטוח.

יחד עם זאת, קבע השופט, היחסים שבין הסוכן לחברת הביטוח, אינם מצומצמים לגבולותיה של הצעת הביטוח. אמנם הסוכן אינו חייב לחפש אחר ידיעות או מסמכים, אך אם אלו מגיעים לידיו עליו למסור אותם לחברה, גם אם זו אינה שואלת עליהם בהצעת הביטוח.

האפשרות להשיג מידע בדרכים אחרות אינה משחררת את הסוכן

השופט דחה את טענת פזית כי היה על הדר לקבל את המידע בדרכים אחרות. גם אם קיימות דרכים אחרות אין הדבר משחרר את הסוכן מחובתו למסור מידע המשפיע על חברת הביטוח להתקשר בעסקת הביטוח.

בסופו של דבר חייב השופט את הדר לשלם לטננבאום תגמולי הביטוח אך חייב את סוכנות פזית להחזיר להדר את התגמולים שזו שילמה לטננבאום.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא