הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

להיטות יתר של סוכן ביטוח בקשירת הלקוח אליו

סוכנות הביטוח אלדר תבעה את לקוחתה, חברת קוט אזור יזמים.

אלדר טענה כי קוט אזור יזמים, ביטלה פוליסה שאלדר הזמינה עבורה בחברת לה נסיונל.

אלדר דרשה כי קוט אזור יזמים תשיב לה דמי ביטוח, שאלדר כבר שילמה עבור אותה פוליסה ללה-נסיונל.

אלדר תבעה את קוט אזור גם על אובדן עמלות עקב ביטול הפוליסות על ידה.

קוט אזור יזמים טענה, כי ההתכתבויות שנערכו בינה לבין אלדר ביחס לפוליסה, לא השתכללו לכדי חוזה ביטוח מחייב. אפילו נכרת חוזה ביטוח, כך הוסיפה וטענה, שמורה לקוט אזור יזמים הזכות לבטל את הפוליסה בכל עת, מבלי שתהייה לאלדר עילת תביעה נגדה בגין אובדן עמלות.

בתום שמיעת הראיות הגיע השופט מאיר שנהב מבית משפט השלום בתל-אביב, אשר בפניו נדונה התביעה, למסקנה כי עליו להכריע במחלוקת על פי הממצאים העובדתיים הבאים:

אלדר רכשה עבור קוט אזור יזמים פוליסות ביטוח בחברת ביטוח לה נסיונל. בעת הזמנת הפוליסות בלה נסיונל, אלדר כבר ידעה בבירור שבידי קוט אזור יזמים, יש כבר פוליסות ביטוח תקפות בחברת הביטוח המגן, עבורן קוט אזור יזמים משלמת כבר דמי ביטוח.

המגעים שהתקיימו בין אלדר לקוט אזור יזמים, היו במסגרת משא ומתן אשר נועד לבחון אפשרות לערוך ביטוח חלופי זול יותר בלה נסיונל, באמצעות אלדר. משא ומתן זה לא הבשיל לכדי הסכם מחייב.

אלדר נקטה יוזמה פעילה, אולי פעילה מדי, על מנת לנסות ל"שכנע" את קוט אזור יזמים כי כדאי להם להעביר את פוליסות הביטוח לחברת לה נסיונל.

השופט שנהב הביע דעתו, כי התנהגותה של אלדר חרגה ממסגרת עיסוקה כסוכנות ביטוח תוך פריצה לתחומה של המבטחת, ואולי אף מעבר לכך.

סוכן ביטוח אמור לקשר בין מבוטח למבטחת, אין הוא צריך לגלות להיטות יתר לקשירת עסקה בכל מחיר.

סוכן ביטוח רשאי כמובן לנסות לשכנע לקוח בדבר כדאיות עריכת ביטוח באמצעותו, אצל חברת ביטוח מסוימת. אולם יש גבול עד כמה צריכים מאמציו של סוכן הביטוח להמשך ובאיזה מחיר. סוכן הביטוח אינו רשאי לפעול על דעת עצמו, לערוך ביטוח ולשלם את דמי הביטוח במקומו של הלקוח, או להתחייב בגינו בהעמידו את הלקוח בפני עובדה מוגמרת, כפי שעשתה אלדר במקרה זה.

השופט קבע כי אלדר פעלה שלא על דעתה של קוט אזור יזמים, או בהסכמתה. אלדר צריכה היתה לדעת שהיא נוטלת על עצמה סיכון אם קוט אזור יזמים לא תשתכנע להעביר את הביטוח לחברת לה נסיונל מחברת המגן.

לא הוכחו גם כל תרמית, או מצג שווא של קוט אזור יזמים כלפי אלדר. על אלדר לשאת בתוצאות פעולותיה.

בהתייחסו לתביעת אלדר לאובדן עמלות עקב ביטול הפוליסה על ידי קוט אזור יזמים, פסק השופט, כי מבוטח יכול ורשאי לבטל פוליסות ביטוח אצל מבטחת ולא להתחייב בעמלות. לא ברור מהיכן שאובה הטענה כי כאשר מבוטח מסתייע בסוכן ביטוח מצבו מורע ועליו לשמור על עמלות הסוכן ולפצות את הסוכן על הפסדיו בגין עמלותיו האבודות.

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 (סעיף 45(א)) מאפשר למבוטח לבטל בכל עת את חוזה הביטוח ולחוב לכל היותר בדמי ביטוח בגין תקופת החיסוי הביטוחי.

בכל מקרה אלדר אינה זכאית לפיצוי בגין אובדן עמלותיה, כנטען על ידה.

אלדר הזמינה ביטוחים בלה נסיונל,ופעלה בעניין זה ביוזמתה, תוך נטילת סיכון, ללא הסכם מחייב עם קוט אזור יזמים, במגמה לזכות בתיק הביטוחי של קוט אזור יזמים. בנסיבות אלה אין לאלדר אלא להלין על עצמה בלבד, כאשר התברר כי קוט אזוריזמים אינה מעונינת בבטוחי לה נסיונל.

תביעת אלדר נגד קוט אזור יזמים נדחתה, תוך חיובה בתשלום הוצאות המשפט ושכר טירחת עורך דין של קוט אזור יזמים.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא