הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

קריסת גג תאונת דרכים

חמשה עובדים עמדו על גג ועסקו ביציקת בטון על הגג. הבטון הוזרם אל הגג מתוך משאבה שהייתה מורכבת על משאית. לפתע קרס הגג, וחמשת העובדים נפגעו קשות.

חברת הביטוח כלל ביטחה את המשאית בפוליסה לביטוח חובה. חברת הביטוח המגן ביטחה את המעביד בפוליסת חבות מעבידים. בין שתי המבטחות התעוררה מחלוקת מי מהן צריכה לשאת בפיצוי העובדים.

חוקרי חברת הביטוח כלל גילו כי תומכות הגג נוסרו במזיד זמן קצר לפני האירוע, ככל הנראה במסגרת פעילות חבלנית.

לפיכך לפי גירסת כלל נותק הקשר הסיבתי בין פעולת המשאית שמנועה הפעיל את משאבת הבטון לבין אירוע התאונה. בנסיבות אלה, הוסיפה כלל, אין מדובר בתאונת דרכים והחבות לפיצוי העובדים נופלת על חברת הביטוח המגן, במסגרת אחריותו של מבוטחה - המעביד לבטיחות עובדיו.

המחלוקת בין הצדדים עברה שלוש ערכאות והגיעה לפתחו של בית המשפט העליון.

השופטת טובה שטרסברג - כהן קבעה כי העובדה שמנוע המשאית משמש מקור כוח לצורך עבודת שאיבה ופרוקה, אינה גורעת מתכונת המשאית כרכב מנועי. תכליתו של חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים היא להעניק פיצוי למי שנפגע פגיעות גוף עקב השימוש ברכב לייעודו הרגיל והטבעי.

ייעודו של הרכב עשוי להיות לתחבורה בלבד ועשוי להיות רב - תכליתי כגון משאית ועליה מנוף המשמש לפריקה וטעינה או מכונית המשמשת כמערבל.גם שימוש לייעוד האחר ואפילו אין בו סיכון תחבורתי, מכוסה על פי הפוליסה לביטוח חובה. די בכך שמעצם טבעו משמש הרכב לעבודות עזר או לטעינה ופריקה.

השאלה הנותרת לדיון היא לפיכך אם במקרה זה קיים קשר סיבתי בין השימוש במשאית - משאבה לבין קריסת הגג.

שני גורמים הביאו לקריסת הגג. האחד חבלה בתומכות והחלשתן, אינו קשור בשימוש ברכב. השני יציקה על הגג תוך שימוש ברכב דו - תכליתי לייעודו הטבעי. שניהם מהווים גורמים ממשיים להתמוטטות. השניים חברו יחדיו לגרימת התאונה.

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים כפי שפורש ע"י בתי המשפט - מבהירה השופטת - איננו דורש כי השימוש ברכב, יהיה הגורם היחיד או המרכזי בגרימת האירוע. די בכך אם הוא אחד הגורמים שהביאו לנזק. בהצטרף מספר גורמים המביאים לאירוע, אין חשיבות לכך שאחד מהם - בעניננו התקלה בתומכות - נגרם במזיד, ובלבד שהגורם האחר, השימוש ברכב, היה אף הוא גורם ממשי לתאונה.

טול לדוגמא, מסבירה השופטת מבנה רעוע שאינו בנוי כהלכה ומכונית נוגחת בו והוא מתמוטט. איש לא יחלוק על כך שזו תאונת דרכים, אפילו המבנה לא היה מתמוטט מנגיחה כזו אילו היה בנוי להלכה. באותו אופן רכב המעמיס סחורה על מדפים בעזרת זרוע המותקנת עליו, אלא שהמדפים לא הותקנו כהלכה וההעמסה על ידי הזרוע גורמת להתמוטטות. דומה שגם כאן קובעת השופטת מדובר בתאונת דרכים המכוסה על פי הפוליסה לביטוח חובה.

על בסיס נימוקים אלה, קבעה השופטת - ואליה הצטרפו שופטי ההרכב יעקב טירקל ויוסף גולדברג - כי העובדים צריכים להיות מפוצים על ידי חברת הביטוח כלל במסגרת הפוליסה לביטוח רכב חובה. בעקבות תוצאה זו פטר בית המשפט העליון את חברת המגן מכל חבות לתאונה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא