הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

זיקוקין כסיכון תעבורתי

היה זה ערב יום העצמאות. אמאל אבו-חמד נסעה במכונית בדרך העצמאות חיפה. בשמים החלו להבהיק זיקוקי דינור. המכונית נעצרה בשולי בדרך. נוסעיה התבוננו בהנאה במראה שנגלה לעיניהם. לפתע באה מכונית מאחור, התנגשה במכונית העומדת ואבו-חמד נפגעה בגופה.

חברת הביטוח מגדל, אשר ביטחה את המכונית בה נסעה אבו חמד בביטוח חובה, סירבה לפצות את אבו חמד.

לטענת מגדל , המכונית לא שימשה בעת התאונה "למטרות תחבורה" כדרישת החוק, אלא כמקום ישיבה נוח לנמצאים בה, על מנת לצפות בחיזיון של הזיקוקין שהופרחו באוויר להנאת הציבור.

המחלוקת בין מגדל לאבו חמד נדונה בפני בית המשפט המחוזי בחיפה בהרכב הנשיא סלוצקי והשופטים שמואל פינקלמן ושמואל ברלינר.

השופט ברלינר קובע כי קבלת פרשנותה של מגדל תביא למצב בלתי סביר. על פי עמדה זו, עד לשנייה בה נעצרה המכונית בשולי הדרך, נעשה השימוש ברכב "למטרות תחבורה". מאותה שניה ועד לתחילת הנסיעה לאחר הצפייה בזיקוקין, יחשב השימוש במכונית בלתי תחבורתי. מהשניה בה הוחל בנסיעה לאחר הצפייה בזיקוקין, שוב חזר השימוש ברכב להיות שימוש תחבורתי. מצב כזה, בו במהלך שימוש מתמשך ברכב בנסיעה מיעד ליעד, משתנה חליפות טבעו של השימוש ברכב ומשתנה מן היסוד הדין החל על השימוש בו אינו יכול לעמוד.

השופט ברלינר הזכיר את הכלל הנקוט בבית המשפט העליון לפיו בפירוש חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וביישומו יש להימנע ככל האפשר מיצירת "אבחנת דקות ודקיקות".

לגרסת השופט, מהותו של השימוש ברכב איננה יכולה להיקבע על פי נתון אחד ויחיד המתקיים באותה שניה בה ארעה התאונה. מהותו של השימוש חייבת להיקבע על פי מכלול נסיבות המקרה שיצרו את הסיכון התעבורתי. אין זה משנה אם המכונית הייתה בעצירה או בתנועה, במקום מוסדר לחנייה, או במקום שאינו מיועד לחנייה, בחנייה אסורה או מותרת. תאונה בכל פרק זמן שכזה עדיין נחשבת לתאונה תוך כדי נסיעה.

ההבחנה צריכה להיעשות - לדעת השופט - בין שהות במכונית במנותק משימוש תחבורתי בה, לבין שהות בה אף למטרה בלתי תחבורתית, תוך כדי, במהלך, או בזיקה לשימוש תחבורתי.

השופט שמואל פינקלמן הצטרף לדעתו של השופט ברלינר.

המבחן הראוי לדעתו של השופט פינקלמן הוא מבחן התכלית. "יש ונוהג ברכב יוצא למסע מיעד אל יעד ובמהלך הנסיעה הוא סוטה מן הדרך ועוצר כדי לפוש קמעא, להתרענן, לצפות במראה הדרך או במראה מזדמן אחר. כל אלה תכליות טפלות לשימוש התעבורתי ברכב ומהוות חלק בלתי נפרד מהשימוש ברכב".

הנשיא מלכיאל סלוצקי הצטרף אף הוא, אם כי מטעמים שונים, לתוצאת פסק הדין שהיתה הכרה בזכותה של אבו חמד לפיצויים ממגדל.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא