הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חופש הבחירה

בשני תחומי ביטוח - דירות ורכב פרטי - התקין המפקח על הביטוח תקנות המפרטות מהם הזכויות והחובות שכל פוליסות הביטוח בתחומים אלה חייבות לכלול.

פוליסות אלה קרויות "פוליסות תקניות". נאמר בהן במפורש כי המבטח רשאי, אם ברצונו בכך, להטיב עם המבוטח מעבר לאמור בהן. בשום פנים ואופן אסור למבטח לגרוע מזכויות המבוטח על פי הפוליסות התקניות.

שינויים הפוגעים במבוטחים בהשוואה לנאמר בפוליסות התקניות - בטלים ומבוטלים.

אלא שמידי פעם מתעוררת בבתי המשפט השאלה אם הגבלה או תנאי מסויימים נחשבים מסוג אותם שינויים אסורים.

כך לדוגמא, בעבר, הועלתה בבית משפט השלום בנתניה השאלה אם המבטח רשאי לדרוש מהמבוטח להתקין ברכב אמצעי מיגון.

השאלה התעוררה מאחר והפוליסה התקנית אינה מתייחסת כלל לאמצעי מיגון.

שופט השלום בנתניה בחר לפתור את השאלה בכך שקבע כי הדרישה לאמצעי מיגון דווקא מיטיבה עם המבוטח שהרי אמצעי מיגון - כך לגרסתו - באים להבטיח את המבוטח מפני גניבת הרכב ואיזה מבוטח לא ישמח לאבטחה כזו.

הסוגיה התעוררה לאחרונה שוב בפני בית המשפט המחוזי בבאר-שבע.

מכוניתו של מנחם פרימר נגנבה כאשר ברכב השתמש נהג צעיר.

חברת מנורה דחתה את תביעתו של פרימר לתגמולי ביטוח בהתבססה על סעיף בפוליסה הקובע איסור מוחלט על שימוש ברכב על ידי נהג שגילו מתחת ל- 24 שנה.

פרימר טען לעומתה כי הגבלת הגיל שבפוליסה אינה מתיישבת עם תנאי הפוליסה התקנית אשר שותקת בנקודה זו.

נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט יעקב טירקל, העדיף את טענתה של חברת הביטוח.

חוזה ביטוח, מבהיר השופט, הוא חוזה ככל חוזה אחר הכפוף להוראות מיוחדות שנקבעו בדין.

מכאן, שאין כופין על מבטח לקבל לביטוח מבוטח מסויים או מוטב מסויים אלא בהסכמתו של המבטח.

בפוליסה של מנורה, מוסיף השופט, בחרה זו האחרונה להוציא מראש מכלל המורשים לנהוג ברכב המבוטח ומכלל המוטבים נהגים שגילם מתחת ל- 24 שנה.

במילים אחרות, תחום פריסתה של הפוליסה אינו כולל נהגים שגילם מתחת לגיל זה.

אילו היה מדובר בפוליסה לביטוח חובה - מסביר השופט - המצב היה שונה. בתחום זה ש


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא