הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

נפילת גננת מכיסא בגן

הארוע

רחל גולני נפגעה בתאונת עבודה בעת ששימשה כעוזרת גננת בגן ילדים שלעירית נתניה. התאונה ארעה כאשר גולני עמדה על כיסא לצורך קישוט הגן. רגל הכיסא נכנסה לתוך שבר או בור שהיה במרצפת, הכיסא התעקם, נשבר וגולני נפלה על הרצפה. כתוצאה מן הנפילה נפגעה גולני בכתפה וברגלה. נכותה הרפואית של גולני נקבעה ל%30 לצמיתות.

קביעות בית המשפט המחוזי

בית המשפט המחוזי קבע , כי התאונה ארעה בעת שגולני עסקה בפעולה הקשורה לעבודתה, כי בהעדר סולם מתאים, עמידתה על הכיסא הייתה הכרחית לצורך ביצוע המטלה וכי הפגם במשטח עליו עמד הכיסא הוא אשר גרם לשקיעת הכיסא לשבירתו ולנפילת גולני ממנו. בית המשפט המחוזי קבע, כי העיריה, כמעבידה של גולני, הייתה מחוייבת לספק לה מקום עבודה בטוח ולפיכך הטיל עליה את מלוא האחריות לאירוע התאונה.

חובת מעביד לספק משטח עבודה בטוח

השופטת שטרסברג כהן קבעה כי בית המשפט העליון קבע לא אחת, כי על המעביד לספק לעובד משטח עבודה בטוח, ציוד מתאים לביצוע תפקידו והוראות מתאימות בדבר אופן ביצוע העבודה. העיריה לא עמדה באף אחד מאלה ולפיכך, היא אחראית לקרות התאונה ולתוצאותיה.

הפסד השתכרות בתקופת ניצול ימי מחלה

השפטת קבעה כי שגגה יצאה מלפני בית המשפט המחוזי כאשר פסק פיצוי בגין הפסד השתכרות מלא בשנה בה ניצלה גולני את ימי המחלה שעמדו לזכותה. בתקופה זו קיבלה גולני משכורת מלאה ממעבידה ואף שניצלה את כל ימי המחלה שעמדו לרשותה ובדרך-כלל אין להנות מכך את המזיק, הרי שבמקרה דנן, פרשה גולני לגימלאות כשלוש וחצי שנים לאחר התאונה ובמהלך תקופה זו, בפועל, לא נזקקה לימי מחלה שאינם קשורים לתאונה. גולני הפסידה אמנם את פדיון דמי המחלה ואת ימי החופשה אלא שסכומים אלה ניתן ויש להפחית מהניכוי של מענק הפרישה.

התערבות בית המשפט העליון בסכומים זעירים

השופטת מבהירה כי הסכומים המצטברים אותם יש להפחית מסכום הפיצויים שנפסק על ידי בית המשפט המחוזי יכול ואינם מצדיקים התערבות בית המשפט העליון על פי המדיניות הנקוטה בידיו שלא להתערב בסכום פיצויים שנקבע אם סך כל הפיצויים סביר הוא. אולם, במקום בו נערכו חישובים ונפלה בהם שגגה, ראוי להתערב ולתקנה.

ע"א 272/98 עירית נתניה ואריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ נגד רחל גולני ניתן ביום כ' בשבט התש"ס (27.1.00)

מסמך16


חזרה לתיק נזיקין


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא