הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

טעות בתדלוק מכוסה בביטוח מקיף

1983-2011©חיים קליר ושות'

לבועז אלבז יש רכב המיועד לתדלוק בסולר.

באחד הימים נטלה אשתו, מירב, את הרכב. בדרך נכנסה לתחנת דלק. בטעות תדלקה את הרכב עם בנזין. לאחר נסיעה קצרה התבררה הטעות. הרכב נעצר.

שמאי מטעם מבטחת הרכב בביטוח מקיף, חברת הביטוח איי. איי. ג'י. מצא כי המנוע נהרס בשל תדלוק הרכב בבנזין במקום סולר.

עלות התיקון, קבע השמאי, מסתכמת בכ- 50,000 ש"ח.

אלבז שילם למוסך את עלות התיקון והמתין לקבלת המחאה מאי. איי. ג'י.

לא נשלם את עלות התיקון הודיעו נציגי איי. איי. ג'י, לאלבז. הפוליסה אינה מכסה נזק לרכב הנובע מתדלוק שגוי.

המקרה הובא בפני השופטת ישראלה קראי-גירון מבית משפט השלום בחיפה.

השופטת עיינה בפוליסה התקנית לביטוח רכב ומצאה כי בין הסיכונים המכוסים בפוליסה קיים כיסוי ל"התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא".

האם התדלוק השגוי לא חוסה בגדר "תאונה מכל סוג שהוא", הקשתה השופטת.

לא ולא, השיבו נציגי איי. איי. ג'י. לשופטת. הפרשנות הראויה למילים "תאונה מכל סוג שהוא" כוללת רק את הסיכונים בגין התנגשות מקרית והתהפכות.

נקל להבחין כי הפרשנות של נציגי איי. איי. ג'י אינה מחזיקה מים. אם "תאונה מכל סוג שהוא" היא רק התנגשות והתהפכות, לשם מה טרחה הפוליסה התקנית לרשום גם "התנגשות מקרית" גם "התהפכות" וגם "תאונה מכל סוג שהוא".

ואכן, נציגי איי. איי. ג'י. לא הצליחו לשכנע את השופטת.

המונח תאונה הסבירה השופטת, הינו אירוע בלתי מתוכנן, בלתי צפוי, ישיר ופתאומי. זה מה שקרה במקרה זה, קבעה השופטת.

מירב אלבז עשתה מעשה שגרתי וביקשה לתדלק את רכבה על מנת להמשיך בנסיעתה. היא לא תכננה למלא סוג דלק שגוי ולא צפתה זאת. הסיכון של קלקול המנוע בשל התדלוק השגוי התממש בפתאומיות.

אלבז התרשלה והביאה על עצמה את הנזק במו ידיה, ניסו נציגי איי. איי. ג'י. לשכנע את השופטת כי אין מדובר בתאונה.

אין בכך כל ממש, דחתה השופטת את טענת נציגי איי. איי. ג'י, והפנתה אותם לפסיקת בית המשפט העליון לפיה "רשלנותו של המבוטח אינה שוללת את היותו של הנזק פרי אירוע תאונתי".

הפוליסה התקנית, הדגישה השופטת, נועדה לכסות את המבוטח גם בשל נזק הנגרם ברשלנותו. כמו במקרה של תאונה בה נגרם נזק לרכב בשל נהיגה לא זהירה של המבוטח.

אין הבדל בין מקרה של רשלנות בנהיגה המכוסה בפוליסה למקרה של רשלנות בתדלוק שאף היא מכוסה בפוליסה, פסקה השופטת.

חברת איי. איי. ג'י חויבה אפוא לכסות את עלות התיקון בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ובצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

לפסק הדין המלא


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא