הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עצות מעשיות לנפגע בתאונת דרכים

רישום פרטי הרכבים המעורבים

הנהגים המעורבים בתאונה, חייבים להציג בפני הנפגע את רישיונות הרכב, פוליסת ביטוח החובה ותעודות זהות. רצוי כי הנפגע, ככל שהמצב הרפואי מאפשר זאת, או מי מטעמו, ירשמו את כל פרטי הרישיונות והפוליסה, כבר בזירת התאונה. חשוב להעתיק נכון את פרטיהם האישיים של הנהגים, שם מבטח החובה, מספר פוליסת ביטוח החובה ומספר הרכב. כן מומלץ לרשום פרטי עדים לתאונה.

אישור משטרה

רצוי לפנות למשטרה בהזדמנות הראשונה לקבלת אישור אשר יפרט את מועד ומקום התאונה, פרטי הרכבים המעורבים ומבטחי החובה, פרטי הנהגים המעורבים ופרטי הנפגעים בתאונה.

הצגת אישור משטרה מאפשרת קבלת טיפול רפואי ללא תשלום. המוסדות הרפואיים המטפלים גובים את עלות הטיפול הרפואי ממבטח הרכב.

הקפדה על קבלת טיפול רפואי ותיעודו

פינוי באמבולנס – הנפגע זכאי לקבל טיפול רפואי ראשוני על ידי צוות רפואי של מגן דוד אדום בזירת התאונה. הנפגע זכאי גם לפינוי באמצעות אמבולנס לבית החולים. הטיפול הראשוני והפינוי באמבולנס ממומנים ישירות על ידי מבטח הרכב.

קבלת טיפול בבית החולים – אם הנפגע לא פוּנה לבית החולים על ידי מד"א, רצוי כי יפנה, בכוחות עצמו, בהזדמנות הראשונה, לחדר מיון של בית החולים הקרוב. רצוי לעשות כן, בכל מקרה של פגיעה או חבלה, גם אם נראה שהיא חולפת, או זניחה.

על הנפגע לציין, בפני פקידת הקבלה ובפני הרופאים, כי הגיע לחדר המיון בעקבות תאונת דרכים.

נפגע תאונת דרכים, זכאי להיבדק בחדר מיון, ללא תשלום. חשבון הטיפולים מופנה על ידי בית החולים ישירות למבטח החובה, לאחר המצאת אישור המשטרה על התאונה לבית החולים.

במהלך הטיפול הרפואי בחדר מיון או במחלקות אשפוז, על הנפגע להקפיד ולתאר בפני הרופאים המטפלים את כל הכאבים והמגבלות מהם הוא סובל, גם אם אלה לא בולטים לעין ונראים חולפים או זניחים.

המשך טיפול רפואי אף מעבר לסל הבריאות – המשך הטיפול הרפואי הכלול בסל הבריאות, ניתן לנפגע לא תשלום, במסגרת קופת החולים בה הוא חבר. כאמור, חברת הביטוח חייבת לממן לנפגע גם טיפולים ותרופות שאינם בסל הבריאות. הדבר נעשה באמצעות הקופה, או מוסד רפואי אחר. כדי למנוע מחלוקת מיותרת, רצוי לקבל מראש התחייבות המבטח למימון טיפולים ותרופות שאינם בסל הבריאות.

יש להקפיד להעלות בפני הרופאים המטפלים את כל הכאבים והמגבלות מהם הנפגע סובל. על הנפגע לבקש הפניות מתאימות לרופאים מקצועיים ולמומחים. כך לדוגמא, אם הנפגע סובל מחבלת ראש, או אם התעוררו כאבי ראש או סחרחורות, יש לבקש הפניה למומחה מתאים (נוירולוג, נוירוכירורג וכו' בהתאם למקרה).

טיפולים נפשיים – תאונת הדרכים היא אירוע טראומתי. במקרים רבים היא גורמת לבעיות נפשיות או להתפרצות בעיות נפשיות רדומות. לכן במקרים מתאימים, רצוי לבקש מרופא המשפחה הפנייה לטיפול פסיכיאטרי, או פסיכולוגי. בית המשפט העליון קבע כי גם טיפול הניתן על ידי פסיכולוג, יכול לשמש בסיס למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי, אף שהפסיכולוג איננו רופא.

איסוף מידע ומסמכים לצרכי המשפט

בתביעת פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, להבדיל מתביעות נזיקין אחרות, גובה הפיצויים נקבע על בסיס חוות דעת מומחים רפואיים שבית המשפט ממנה. הנפגע אינו רשאי להביא חוות דעת של מומחים מטעמו.

עם הגשת התביעה לבית המשפט, פונה עורך דינו של הנפגע בבקשה בכתב למנות רופא מומחה (לעיתים יותר מאחד) מטעם בית המשפט שיחווה דעתו על המצב הרפואי, המגבלות ושיעורי הנכות של הנפגע.

בפני מומחה זה, יהא על הנפגע להביא את כל התיעוד הרפואי שנאסף במהלך הטיפולים, לרבות, כאמור, כרטיס טיפולים הנערך על ידי פסיכולוג. הנפגע חייב לשטוח בפני המומחה הממונה את כל תלונותיו, כאביו ומגבלותיו על מנת שהמומחה ייתן חוות דעת לבית המשפט על המצב הרפואי הזמני והסופי ויקבע גם את שיעורי הנכות הרפואית והתפקודית.

חוות דעתו של המומחה וקביעת אחוזי הנכות על ידו, מהווים כאמור בסיס לקביעת סכום הפיצויים עבור כאב וסבל, אבדן כושר השתכרות וראשי נזק נוספים. לכן, אם לא יהיה בידי הנפגע תיעוד מלא ומפורט של תלונותיו, מגבלותיו, בדיקותיו, אבחנות הרופאים המטפלים, תרופות, טיפולים שקיבל ועוד, עלולה חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט ללקות בחסר ולקפח את הנפגע.

מסיבה זו, על הנפגע לצלם ולאסוף (ניתן לעשות זאת באמצעות חברה המתמחה באיסוף חומר רפואי), את כל מסמכי הטיפול הרפואי, מסמכי האשפוז, הפניות לטיפולים רפואיים, מרשמים, צילומי רנטגן, בדיקות אחרות כמו CT, MRI, תעודות אי כושר עבודה, תעודות רפואיות שניתנות במהלך הטיפול ועוד.

כאמור, חומר רפואי זה נחוץ כדי לשכנע את בית המשפט כי יש בסיס למנות מומחה רפואי בתחום מסוים או במספר תחומים. החומר יוצג בפני המומחה הממונה ואמור לשמש בסיס לקביעותיו ולחוות דעתו. כאב, הגבלה או ליקוי, שאין לגביהם רישום רפואי שוטף, יקשה לקבל עבורם פיצוי.

תיעוד ההוצאות האחרות

הנפגע חייב להקפיד לאסוף קבלות ולערוך רישומים על ההוצאות השונות שנגרמו לו בעקבות התאונה.

מדובר בהוצאות עבור רכישת תרופות, עזרים רפואיים, פנייה לקבלת ייעוץ רפואי, נסיעה במוניות, ברכב, חנייה, נסיעה בתחבורה ציבורית לקבלת טיפולים רפואיים, פיזיוטרפיה, צילומי רנטגן, עזרה או תוספת עזרה בבית, הפסד ימי עבודה, כלכלה מיוחדת וכיוצ"ב.

הוצאה הנגרמת כתוצאה מתאונה, היא כל הוצאה שהנפגע לא היה מוציא אלמלא התאונה. איסוף ותיעוד ההוצאות, נחוץ לשם הוכחת נזקים מיוחדים בעקבות התאונה לצורך השבתן מהמבטח.

מידע נוסף בתחום הביטוח והזכאות לנפגעי תאונות דרכים למצוא במדריך לנפגעי תאונות דרכים, במדריך לתובעים תגמולי ביטוח ובמדריך לחולה הסיעודי שהוצאו על ידי משרדנו.