הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תקרת אחריות לכלבים

יצחק שידלובסקי הותקף על ידי כלבתם של בני הזוג רחל ומרדכי בוירסקי. הכלבה גרמה לו חבלות בברכו הימנית.

שידלובסקי הגיש תביעה נגד בני הזוג בוירסקי לבית המשפט המחוזי בירושלים.

התביעה התברה בפני סגן הנשיא השופט יעקב בזק אשר קבע בפסק דינו כי בעלי הכלבה התרשלו בכך שלא קשרו אותה קשירה ראויה.

השופט חייב את בני הזוג בוירסקי לפצות את שידלובסקי בסכום של למעלה מ - 200,000 ש"ח עבור הפסדי השתכרותו, הוצאות רפואיות וכן עבור כאב וסבל.

באותו משפט דרשו בני הזוג בוירסקי כי השופט יחייב את חברת הביטוח אררט אשר ביטחה את דירתם במלוא סכום הפיצויים שהם חייבים לשלם לשידלובסקי בהתבסס על כיסוי הקיים בפוליסה לביטוח דירה עבור חבות שתוטל על המבוטח כלפי הציבור.

השופט בזק נענה לבקשה זו וחברת הביטוח אררט חויבה במלוא הפיצויים.

אררט הגישה ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. השופט יעקב טירקל אשר דן בערעור דחה את טענתה של אררט כי הפוליסה הוצאה רק על שמו של מרדכי בוירסקי וכי לכן אין היא מכסה את החבות שהוטלה על בת זוגתו רחל.

השופט טירקל הפנה את הצדדים לפסקה בפוליסה הקובעת כי חברת הביטוח תפצה את המבוטח או את אחד מבני משפחתו הגרים עמו אם תוטל עליהם חבות כלפי הציבור.

אין כל ספק - קבע השופט - כי בת הזוג באה בגדרה של פסקה זו ולפיכך הפוליסה מכסה גם אותה.

יחד עם זאת, קיבל השופט את טענתה האחרת של חברת אררט לפיה לא התחשב השופט בסעיף הגבלת האחריות הקיים בפוליסה ואשר קובע כי ביטוח החבות החוקית כלפי הציבור לא יעלה על 10% מסכום ביטוח התכולה ולא פחות מ- 5,000 דולר.

השופט טירקל קבע כי בית המשפט המחוזי טעה כאשר סבר כי סעיף הגבלת אחריות זו חל אך ורק על חלק מהסיכונים המפורטים בכיסוי הנדון.

מקומה של פסקת ההגבלה - קובע השופט - לאחר פרוט כל הסיכונים המכוסים, מצביע על כך שאין היא מבחינה בין סיכונים שונים אלא כל הסיכונים מוגבלים בתקרת האחריות של 5,000 $.

גם בחינת הפוליסה, על פי מטרתה הכלכלית - מוסיף השופט - מצדיקה מסקנה זו.

מדובר בפוליסה שמטרתה ביטוח דירה שבה נכללו תוספות המכסות סיכונים נוספים.

אין זה מתקבל על הדעת שכוונת הצדדים היתה להטיל על המבטחת, כתוספת לביטוח הדירה ותכולתה - שהם עיקרה של הפוליסה והוגבלו בתקרה - חבות נוספת, "צדדית" שאיננה מוגבלת בתקרה כלשהיא.

לפיכך פסק השופט כי אין מקום להטיל על חברת אררט לשלם בעניין זה יותר מסכום תקרת האחריות של 5,000 $ כפי שנקבע בפוליסה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא