הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חברת הביטוח והסוכנת הבטיחו? אז הבטיחו

מכשיר הטלפון של מ' צלצל. מ' זיהה מיד את קולה הנמרץ של סוכנת חברת איילון אצלה רכש זמן מה קודם לכן את ביטוח החובה לאופנוע שבבעלותו.

הסוכנת בישרה לו כי איילון יצאה לשוק עם ביטוח תאונות אישיות מיוחד לרוכבי אופנוע. ביטוח התאונות הנמכר בשוק, הסבירה הסוכנת, לא מכסה תאונה ברכב דו גלגלי. לעומת זאת הביטוח של איילון ישלם לך אלפיים שקל לשבוע גם אם תיפגע על האופנוע שלך. איילון גם מתחייבת לשלם את תגמולי הביטוח "בלי תביעות, בלי עורך דין, בלי לחכות חודשים ושנים". מ' השתכנע ורכש את הביטוח החדש שהוצע לו.

רצה הגורל וחודש לאחר שיחת הטלפון נפגע מ' בתאונה בעודו רכוב על האופנוע. כתוצאה מהתאונה איבד את כושר עבודתו למשך שבעה חודשים. מ' פנה לאיילון לקבל את המגיע לו. למרות שהשיחה עם הסוכנת הוקלטה ולמרות שבהקלטה נשמעה בבירור הבטחת הסוכנת כי הביטוח מכסה תאונה על רכב דו גלגלי דחו מסלקי התביעות באיילון את דרישתו של מ' בטענה... שהביטוח אינו מכסה תאונה ברכב דו גלגלי. מ' פנה למערכת הצדק. תביעתו הונחה על שולחנו של השופט שי מזרחי מבית משפט השלום בתל אביב.

עם התקדמות המשפט חזרה בה איילון מהטענה כי הביטוח אינו מכסה תאונה ברכב דו גלגלי. הקורא התמים היה וודאי מצפה כי שופט במצב כזה ינזוף באיילון ויטיל עליה הוצאות לדוגמא על כך שניסתה להתחמק מתשלום בטענת סרק. אולם השופט מזרחי לא רק שלא נזף באיילון אלא הוא אף שיבח אותה והתייחס לשיטת מצליח בסלחנות. הנה כך בלשונו: "לימים חזרה בה איילון מטענתה להחרגת כיסוי לרכב דו גלגלי וטוב שעשתה כן בבחינת מוטב מאוחר מאשר אף פעם".

האם בכך בא לקיצו הדיון המיותר ומ' קיבל את מה שהובטח לו? נציגי איילון לא נואשו וניסו את מזלם בטענה חדשה. נכון שהסוכנת התחייבה לסכום ביטוח של אלפיים שקל בשבוע אבל הפרמיה אשר איילון גבתה הייתה עבור סכום ביטוח של חמש מאות שקל לשבוע בלבד. בכל מקרה, טענו נציגי איילון, הסוכנת חרגה מסמכותה כאשר הבטיחה למבוטח כיסוי של אלפיים שקל לשבוע שכן המפקחת על הביטוח אישרה לאיילון לתת כיסוי של אלף שקל בשבוע בלבד. מיותר לציין כי אישור המפקחת לא הוצג לשופט.

אבל אלפיים שקל לשבוע כתוב לא רק בהצעת הביטוח שמילאה הסוכנת אלא במפורש גם בפוליסה שאתם ערכתם לאחר שיחת המכירה, הקשה השופט.

זה נכון, הודו נציגי איילון אבל בכך אשמה הקלדנית שלנו. הייתה לה "טעות הקלדה". במקום לרשום בפוליסה חמש מאות שקל לשבוע היא רשמה אלפיים שקל.

לפי חוק חוזה ביטוח, הזכיר השופט מזרחי לנציגי איילון, סוכנת הביטוח היא השליחה שלכם והבטחותיה מחייבות אתכם. גם אם הסוכנת חרגה מסמכותה איילון חייבת לכבד את הבטחת הסוכנת. השופט גם דחה את טענת איילון כי מדובר בטעות הקלדה בזמן עריכת הפוליסה שהרי אותו סכום של אלפיים שקל לשבוע נרשם גם בטופס ההצעה על ידי הסוכנת וגם בפוליסה על ידי הקלדנית. "ניכר יותר כי מדובר בהצעה שהתקבלה", סיכם השופט.

עד כאן דברים כדורבנות. התוצאה הייתה צריכה להיות בהתאם לחוזה שנכרת ב"הצעה שהתקבלה" כלשון השופט: פסק דין שיחייב את איילון לשלם למבוטח את הסכום שהובטח לו. זה הרשום בפוליסה.

אלא שכאן השופט מזרחי עושה תפנית בלתי מובנת. לדעתו הפתרון הראוי והצודק הוא לקצץ מהמבוטח מחצית מתגמולי הביטוח כדי "לרפא את הכשלים הרבים שנפלו מצדן של הסוכנת ואיילון בעריכת הביטוח". איילון כשלה כאשר גבתה פרמיה עבור סכום ביטוח של חמש מאות שקל לשבוע. הקלדנית של איילון כשלה כאשר רשמה בפוליסה אלפיים שקל לשבוע במקום חמש מאות שקל. הסוכנת כשלה כאשר הפרה את הנחיית המפקחת על הביטוח שהגבילה את איילון לתת למבוטחים כיסוי של אלף שקל לשבוע בלבד. לכן לדעת השופט אין זה צודק לתת למבוטח את מלוא אלפיים השקלים שהובטחו לו ונרשמו בפוליסה.

"הפתרון הראוי", סיכם השופט, הוא לפסוק לו אלף שקל לשבוע לפי "הסכום הגבוה ביותר שנתבקש על ידי איילון מהמפקחת תוך חיוב המבוטח בהשלמת הפרמיה החסרה לתקופה הרלבנטית ככל שחסרה היא".

הנה כי כן הפתרון לטעויות שעשו חברת הביטוח והסוכנת שלה הוא לעשות למבוטח תספורת של חמישים אחוז מתגמולי הביטוח שהובטחו לו. מי שחושב כמו השופט מזרחי שזה "הפתרון הראוי והצודק" כלשונו שיקום. אני נשאר לשבת.


פסק הדין
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין