הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

האם חייבים לחשוף בפני חוקר הביטוח את שיחותינו?

אזרחי ישראל נהנים לכאורה מהזכות לפרטיות. חוק הגנת הפרטיות הפך את הפגיעה בפרטיות לעוולה אזרחית ולעבירה פלילית. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו העניק לה דרגה של זכות חוקתית.

אולם למרבה הצער, כשהדבר מגיע להתדיינות מול חברות ביטוח, שופטינו מעדיפים לעיתים קרובות, קרובות מידי, את האינטרסים של חברות הביטוח על פני זכותנו לפרטיות. חברות הביטוח לא נענשות על הפגיעה בפרטיות שלנו. השופטים לעיתים מוכנים לקבל את ראיות חוקר הביטוח למרות שהושגו תוך רמיסת הזכות לפרטיות.

על רקע מצב עגום זה, בולט בייחודו פסק הדין שיובא מיד.

סמיח אלקרם נהג בטנדר בכביש בן שמן כשבנו ישוב לצדו. לפתע התפוצץ הצמיג האחורי הימני. הטנדר התהפך על צדו. לאלקרם ובנו נגרמו נזקי גוף.

על הנזקים שנגרמו לטנדר דיווח אלקרם לחברת ביטוח המקיף שלו, הפניקס. זו שלחה חוקרת פרטית. האחרונה דרשה מהמבוטח ובנו את פלטי שיחות הניידים שלהם. משלא קיבלה את מבוקשה המליצה לא לשלם את תגמולי הביטוח "עקב חשד שלא המבוטח נהג ברכב אלא בנו שפוליסת הביטוח אינה מכסה את נהיגתו בטנדר".

הפניקס עטה על המלצות החוקרת כעל מוצאת שלל רב ודחתה את תביעת המבוטח בטענה של "מרמה בתביעת ביטוח".

אלקרם נאלץ לפנות לעזרת בית משפט השלום ברמלה. תביעתו הונחה על שולחנו של השופט הבכיר זכריה ימיני.

אלקרם העיד בפני השופט כי הוא נהג בטנדר ביום התאונה. את אי מסירת פלטי השיחות לחוקרת תירץ ברצונו לשמור על צנעת הפרט.

בשלב זה השופט ציפה כי החוקרת תעיד בפניו על חקירותיה. אולם נציג הפניקס הודיע כי החוקרת לא תגיע לבית המשפט. הפניקס החליטה כי די בעובדה שהמבוטח לא מסר את פלטי שיחות הטלפון כדי לבסס את טענת המרמה. כמו כן אין לתת אמון במבוטח לאור סתירות שהתגלו בתשובותיו כאשר נחקר בבית המשפט על התנוחות שעברו גופו של בנו ושלו במהלך התהפכות הרכב בתאונה.

השופט ימיני דחה את טענת המרמה. מרגע שהחוקרת לא הופיעה לעדות בבית המשפט אי אפשר יותר להסתמך על דוח החקירה שלה, קבע השופט.

באשר לסתירות שהתגלו בעדות המבוטח על נסיבות התאונה, השופט קבע כי אין הוא מצפה מאדם שמתהפך עם רכבו לזכור באיזה תנוחה היה גופו שלו וגופו של כל נוסע ברכב בכל שלב של ההתהפכות. "בעת ההתהפכות מצוי האדם בבלבול חושים והוא נמצא בלב לבה של הטראומה אותה עובר".

אבל עדותו של המבוטח לגבי התאונה היא עדות יחידה של בעל דין, התעקש נציג הפניקס, המבוטח לא הביא לעדות את בנו שהיה עמו בעת התאונה.

זה נכון, הודה השופט ימיני, אולם גם הפניקס לא הביאה לעדות את החוקרת. עובדה זו מלמדת שלחוקרת לא היה כל בסיס לחשד כי המבוטח לא נהג בטנדר. מחדל זה של הפניקס עולה עשרות מונים על מחדל המבוטח שלא הביא לעדות את בנו.

בסופו של יום, השופט זכריה ימיני חייב את הפניקס לשלם את מלוא נזקי הרכב ופסק כי היא התנהגה בחוסר תום לב. השופט הטיל על הפניקס את הסנקציה של ריבית מיוחדת בשיעור של פי חמש מהריבית החוקית וסיכם את פסק הדין במילים: "אין כל חובה חוקית או חוזית על המבוטח לגלות לחוקר הביטוח את כל פרטי השיחות שהיו לו עם גורמים שונים שכן יש בהם פוטנציאל רב ביותר לפגיעה בפרטיות של המבוטח".


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא