Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

"האדם הסביר אינו האדם הרגיש" - פסקי דין במקרים דומים

1 - 32 מתוך 41

פיצויים עונשיים

27 לינואר 2005
הנה פסק דין, סנונית ראשונה בדרך מערבה. השופט שמואל ברוך דן בשאלת סמכותם של בתי המשפט בישראל להטיל פיצויים עונשיים בתחום הנזיקין, ולראשונה מיישם הסמכות

לא הכל מותר

22 לספטמבר 2004
בציבור רווחת משום מה הדעה, כי לשובתים קיימת חסינות על כל נזק שהם גורמים בעת שביתה, אפילו נזק הנגרם ברשעות גלוייה. האמנם?

רטרוספקטיבי או פרוספקטיבי

7 ליוני 2004
בית המשפט העליון, חידש הלכה כשקבע כי אדם שניזוק מעוולת נזיקין, זכאי לפיצויים גם עבור שנותיו האבודות. האם ההלכה החדשה חלה גם על תביעות תלויות ועומדות?

הצגת פוליסה כתנאי לתחלוף

19 למרץ 2000
חברת הביטוח שילמה למבוטחים תגמולי ביטוח בעקבות נזק לדירתם שנגרם מנזילה מבית השכנים. את נזקיה מיהרה חברת הביטוח לדרוש בתביעת שיבוב מהמזיקים.

סל הבריאות והביטוח הפרטי

24 לספטמבר 2001
קופת החולים סירבה לממן נתוח בחו"ל של תינוק שנפטר, משום שלהורים היה ביטוח בריאות בחברת ביטוח. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דן בחוקיות הסירוב.

אלמנה שנושלה

21 לפברואר 2001
שופט בית המשפט המחוזי בת"א, ד"ר גבריאל קלינג, דן בחוקיותו של הסכם בין עורכי דין שותפים, הקובע כי לאחר מות אחד מהם, יהפוך השותף הנותר בחיים לבעלים יחיד

התנהגות מבטח בשלב מכירת הפוליסה

13 לפברואר 2001
למי הסמכות לדון בטענה, כי חברת הביטוח לא גילתה לרוכש פוליסה, שניתן לרוכשה בתנאים ובמחיר טובים יותר? על כך השופטת דליה דורנר, מבית המשפט העליון.

מסלק תביעות גם הוא מבטח

28 לדצמבר 2000
האם חברה שכל עיסוקה בסילוק תביעות ביטוח ואינה מנפיקה פוליסות, נחשבת למבטח שחוק הפיקוח על עסקי ביטוח חל עליה וזקוקה לרשיון מבטח? ביהמ"ש העליון מכריע.

מועדון אקסקלוסיבי של מתקיני אזעקות

31 לדצמבר 1997
מתקיני אזעקות שלא זכו להכלל ברשימת המתקינים המורשים של חברת אליהו תבעו אותה בטענה כי הפניית המבוטחים רק לרשימה פוגעת בזכויותיהם. כיצד פסק בית המשפט?

הרתעת הרבים

7 לנובמבר 2000
מנהל מחלקת ההשקעות באחת מחברות הביטוח, ניצל את מעמדו, השפיע במרמה על תנודות שערי מניות והפיק רווח של 1.8 מיליון ש"ח לחשבונו הפרטי. מהו עושנשו?

של מי רשימת הלקוחות הזו?

13 לאוקטובר 2000
השופט יהודה זפט, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, נדרש להכריע בין סוכנות ראשית לסוכן משנה, המתקוטטים ביניהם בשאלה, של מי רשימת הלקוחות בהם טיפל סוכן המשנה.

ביטול אינו מפקיע זכויות

8 לאוקטובר 2000
השופט מנחם בן דוד, מבית המשפט המחוזי בנצרת, דן בשאלה אם ביטול חוזה מכר של בית, מפקיע את זכויותיה של חברת הביטוח, שקיבלה משכון על הבית כבטחון להלוואה.

העובד הזר וקץ הגישה האינדבידואליסטית

22 לספטמבר 2000
שופט בית המשפט העליון, תאודור אור, נוקט בגישה חדשנית במטרה למנוע הבדלים בסכומי הפיצוי בין שופט לשופט וקובע סכום אחיד עבור סיעוד בבית לנכה 100 אחוז

הזדמנות נוספת לצרף תצהיר

28 ליולי 2000
השופטת אילה פרוקצ'יה, מבית המשפט העליון, דנה בשאלה אם יש לתת לבני זוג, שהליכי פינוי עומדים מעל ראשם, הזדמנות נוספת לצרף לערעורם על הפינוי תצהיר. זה הא

עצימת עיניים של מבטח

24 ליולי 1996
סוכן ביטוח תיווך בעסקה בין קיבוץ לחברת ביטוח. בסופו של דבר נקשרה העסקה דרך סוכן אחר. האם זכאי הסוכן לעמלה שהובטחה לו? בית המשפט העליון דן בסוגייה.

הוולוו הנכספת

30 לאפריל 1996
מכונית הוולוו הכסופה נגנבה. חברת הביטוח שילמה למבוטח. לימים, נתגלתה הוולוו אצל אחר. האם יחויב אותו אדם שרכש את הוולוו להעבירה אל חברת הביטוח?

לאחוז במקל משני קצותיו

23 ליוני 2000
האם קבלן בנין רשאי לכפור בקיומם של נזקים בבנין, ובד בבד לשמור על זכותו לתקנם אם בהכרעה שיפוטית ייקבע כי בניגוד לעמדתו הראשונית אכן היו נזקים?

מטרה שאינה מקדשת את האמצעים

29 למאי 2000
עיריית נשר הודיעה חגיגית לחברת הביטוח אריה על זכייתה במכרז לביטוחי העירייה. מספר ימים לאחר מכן, החליט ראש העיר למסור את ביטוחי העירייה לחברה זולה יותר

שעה שהוחמצה

14 למאי 2000
רשם בית המשפט העליון, השופט אמיר זולטי, דן בשאלה אם ניתן בשלב ערעור, לצרף אדם שביקש כבר מבית המשפט המחוזי להצטרף להליך, בקשתו נדחתה והוא לא ערער עליה.

הרמת מסך

27 לספטמבר 1995
האם יש להרים את המסך מעל חברת בת של חברת הביטוח הסנה במטרה לחלק כספים לנושים מקופת הפירוק?

שופטים כבני אנוש

11 למאי 2000
שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה, מתלבטים בשאלה אם לבטל פסק דין שנתן תוקף להסכמה, כביכול, בין צדדים מתדיינים. זאת על רקע הטענה שההסכמה נכפתה על הצדדים

חוזה שלא נברא

8 למאי 2000
השופטת דניה קרת-מאיר, מבית משפט השלום בתל אביב, דנה בטענה כי כונסי נכסים הגיעו להסכם עם חייבים בדבר הפחתת חובם.

חרות התחרות

2 למאי 1995
שתי סוכנויות ביטוח התמזגו. פרץ סכסוך והסוכנויות התפצלו שוב. בית המשפט העליון דן בצווים למניעת תחרות שהוצאו בין הסוכנויות.